Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Uitspraken Minister van Aartsen

Datum: 3 april 1999

Nummer : 054/99

MINISTER VAN AARTSEN OVER KOSOVO


3 april 1999, NPS/Vara, Nova, N.3, 22.04 uur

NAVO-ACTIES JOEGOSLAVIË

MINISTER VAN AARTSEN OVER HUMANITAIRE HULP DOOR DE NAVO IN MACEDONIË, OPVANG VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPESE LANDEN, HET UITZENDEN VAN GRONDTROEPEN NAAR KOSOVO EN HET AKKOORD VAN RAMBOUILLET

VROMANS:

U heeft vandaag in het Catshuis overleg gevoerd met premier Kok en minister van defensie De Grave. Is daar ook een standpunt ingenomen over hulp aan de vluchtelingen?

VAN AARTSEN:

Daar hebben we het heel lang over gehad vanochtend. We hebben in wezen nu opnieuw herhaald wat de Nederlandse regering deze week eerder in de richting van de NAVO heeft gezegd: NAVO zet nu de troepen die in Macedonië liggen ook in bij logistieke steun om dat geweldige humanitaire leed daar te verzachten. Dat kan met helikopters. Door watervoorzieningen aan te leggen. Door hospitalen daar neer te zetten. Tenten daar neer te zetten. Al dat soort praktische dingen. Laat die troepen die daar liggen dat alsjeblieft doen. Wij zijn uiteraard zeer gelukkig dat de NAVO vandaag ook besloten heeft om dat te gaan doen.

VROMANS:

Schròder heeft gezegd: laten we toch kijken of ieder EU land in ieder geval tijdelijk een deel van die gedeporteerde mensen op kan nemen. Denkt u dat Nederland dat ook zou willen doen?

VAN AARTSEN:

Daar hebben we in het kabinet nog niet over gesproken. Dat zal echt moeten gebeuren. Nogmaals, onze eerste lijn _ trouwens ook van de Duitse regering - is de gedachte van opvang in de eigen regio. Ook om de druk op Milosevic zo hoog mogelijk te houden. Maar als het uiteindelijk ook moet komen van vluchtelingen in Europese landen, tijdelijk, dan zal dat op basis van echt goede afspraken moeten zijn waarbij iedereen een bepaald aantal vluchtelingen opneemt.

VROMANS:

Vanavond werd vanuit de NAVO gemeld dat men er niet langer tegen is om eeninternationale macht van grondtroepen ook naar Kosovo te sturen. Wat weet u daarvan?

VAN AARTSEN:

Er is geen enkele politiek op dit punt vastgesteld. Of laat ik het anders zeggen. In de hoofdsteden vindt men dat we niet met grondtroepen zouden moeten werken. Ik zal u ook uitleggen waarom. Het zou werkelijk waar weken duren en kosten - we hebben hier meneer De Wijk hier iedere avond gezien die dat ook heeft uitgelegd - het zou heel lang kosten voordat je werkelijke grondtroepen zou kunnen ontplooien in Kosovo.

VROMANS:

Maar als die grondtroepen nu bedoeld zouden zijn om de terugkeer van de vluchtelingen naar Kosovo te waarborgen. Hoe kijkt u er dan tegen aan?

VAN AARTSEN:

Dat is een ander verhaal. We zullen zonder enige twijfel waneer er ooit weer een akkoord is% We mogen echt hopen want het diplomatieke kanaal wordt ook druk benut. De premier en ik zijn daar ook zeer druk mee deze dagen. Maar als er eenmaal weer een akkoord is, dan is het natuurlijk duidelijk dat zonder een vredesmacht, zonder garantie van buitenlandse troepen, er geen vluchteling terug zal gaan naar Kosovo.

VROMANS:

Het westen blijf nog steeds vasthouden aan het akkoord van Rambouillet. In dat akkoord staat dat Kosovo deel moet blijven uitmaken van de republiek Joegoslavië. Dat is toch eigenlijk niet meer reëel na alles wat er nu gebeurd is?

VAN AARTSEN:

Toch is dat denk ik een goed uitgangspunt omdat wanneer je de richting uitgaat van een onafhankelijk Kosovo, dan zijn er X-gebieden op de Balkan waar we dezelfde politiek in wezen zouden moeten toepassen. Het staatsverband van Joegoslavië uiteenrukken heeft dus enorme consequenties voor de Balkan. Voor Albanië. Voor Griekenland. Voor een land als Bulgarije. Voor de Russische Federatie%

VROMANS:

Ik kan me voorstellen dat u er zo over denkt, maar uw Italiaanse collega Dini heeft vanavond toch al gezegd dat Rambouillet zou moeten worden herzien.

VAN AARTSEN:

Over Rambouillet in de vorm zoals het nu is, zal zeker opnieuw onderhandeld moeten worden. Dat denk ik ook. Want Rambouillet was geschreven op een andere situatie. Maar u heeft het over één van de kernpunten van Rambouillet: zoek je nu een oplossing binnen het staatsverband van Joegoslavië of niet. De Nederlandse regering vindt dat we dus dat staatsverband niet uiteen moeten rukken. Eén van de dingen waarom Rambouillet misliep en Milosevic niet wilde ingeven was omdat hij het vertikte om een vredesmacht te accepteren. Hij heeft nu in wezen door zijn afschuwelijke razzia- en deportatiepolitiek aan de wereld duidelijk gemaakt _ ook aan de Russische Federatie naar mijn gevoel _ dat dat dus wel zal moeten. Zoals ik al eerder zei, zonder een vredesmacht komt geen vluchteling terug. Dus in ieder geval heeft hij bereikt dat de hele wereld nu ziet dat dat nodig zal zijnen dat die inbreuk op de integriteit van het Joegoslavische grondgebied echt noodzakelijk zal zijn. Daar zal het Westen, maar ik vermoed ook de Russen, toch duidelijk aan vast moeten houden. Dat zijn allemaal nieuwe elementen op basis van Rambouillet.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, fragmenten, RD)

Deel: ' Uitspraak minister Van Aartsen over Kosovo '
Lees ook