Ministerie van Buitenlandse Zaken


Uitspraak van de Minister van Ministerie van Buitenlandse Zaken 09-09-1999

MINISTER VAN AARTSEN OVER OOST-TIMOR/ NOVA DD 07-09-1999

Bericht van Ministerie van Ministerie van Buitenlandse Zaken

VAN AARTSEN:

Deze ellendige beelden leiden dus tot actie. Maar je buitenlandse politiek moet wel effectief zijn, je moet resultaat kunnen bereiken en dat heeft soms ook tijd nodig. Instant oplossingen zijn er niet altijd. Maar de beelden, de ellende drijven dus tot actie.

JOURNALIST:

Van Aartsen is dus vandaag duidelijk in de Kamer. We doen wat we kunnen, maar de druk op Indonesië moet wel worden opgebouwd.

VAN AARTSEN:

Indien vast staat dat de Indonesische regering zelf niet in staat is om de veiligheid op Oost-Timor te garanderen, en dat zullen we nu denk ik zeer snel weten, is het denk ik een gerechtvaardigde optie, een pleitbare optie dat er - nogmaals ook opzichte van de Indonesische regering, dat er een situatie intreedt waarin met hulp van de Indonesische regering - en ik heb ook aanwijzingen dat dat ook mogelijk kan zijn,- dat dan een militaire macht op Oost-Timor kan gaan opereren.

JOURNALIST:

Ik ben blij over wat nu de Minister van Buitenlandse Zaken naar voren heeft gebracht, ook namens de Nederlandse regering en wat betreft de positie en inzet voor een VN-vredesmacht. Tegelijkertijd doet zich het enorme probleem van de urgentie voor. De feiten worden geschapen op de grond. En voor zover we ook weer voor dit debat hoorden, het moorden gaat ook door. Hoe ziet u nogmaals het punt wat eerder aan de orde is geweest, waar het niet lukt?

VAN AARTSEN:

Mijnerzijds zou de houding zijn dat niets uitgesloten is. Hiervoor geldt ook het punt van de timing. Op het goede moment met dit type druk middelen te komen. Ik ben er van overtuigd dat dit niet het moment is.

JOURNALIST:

De Minister zegt:"Ik sluit niet uit" maar hij zegt ook "het nu niet het goede moment". En dan is toch mijn vraag: wat is wel het goede moment?

VAN AARTSEN:

Wij vinden dat heb ik in de brief geschreven, ik heb het vandaag ook nog weer een keer aangegeven dat wij voor internationale presentie zijn, dat is dus militaire presentie. Dat ishet doel. En als deze missie, wat ik niet hoop terug, komt uit Jakarta en het moorden doorgaat, het Indonesische leger niet in staat is om rust en orde te herstellen, dan kan dat moment dichtbij komen.

JOURNALIST:

Eigenlijk draait en valt alles over om de medewerking van de Indonesische regering. En op het moment dat dat wegblijft is er in de Veiligheidsraad geen steun te vinden voor welke interventie dan ook. Althans ik heb tot nu toe nog gehoord niet gehoord dat die bereidheid was. De Indonesische regering moet meewerken. Van de Indonesische regering is onduidelijk wat hij nu wel wil en wat hij nu niet wil.

JOURNALIST:

Maar Van Aartsen blijft rekenen op de medewerking van Indonesië voor een diplomatieke oplossing.

VAN AARTSEN:

Alle kaarten moeten nu worden gezet op het groene licht, op het consent, voor een veiligheidsraadresolutie die een internationale militaire presentie mogelijk maakt.

JOURNALIST:

Maar maak je jezelf toch niet te veel afhankelijk van Indonesische medewerking?

VAN AARTSEN:

Dat is de lijn die de veiligheidsraadleden willen kiezen, daar zonder gaat het niet. Zonder het groene licht van de Indonesische regering komt er geen internationale militaire presentie op Oost-Timor tot stand. Dat gegeven is er, dus alle kaarten moeten daarop worden gezet.

JOURNALIST:

Moet je niet gewoon vaststellen als je kijk naar de beelden die zoals u zelf zegt verschrikkelijk zijn. Moet je dan niet vaststellen dat die Indonesische regering geen grip heeft op de situatie en waarom zou je dan wachten totdat zij het eens zijn met een internationaal ingrijpen, terwijl daar gemoord, geplunderd en heel veel mensen verjaagd worden van hun huis.

VAN AARTSEN:

De Indonesische regering heeft vandaag een stap gezet. Zij heeft de noodtoestand afgekondigd. De heer Alatas heeft mij gezegd dat hij een drietal bataljons die eerder in de VN operaties hebben geopereerd naar Oost-Timor zal zenden.

De Indonesische regering trekt zich dit zeer aan. Het is niet zo dat de Indonesische regering het idee heeft we kunnen er niets aan doen. Integendeel. De Indonesische regering is dus zelf ook actief. Nou dan denk ik dat het ook mogelijk is om met de Indonesische regering een open gesprek te hebben over de vraag 'zou het niet verstandig zijn dat jullie ook wat hulp van buiten krijgen'.

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Uitspraak minister Van Aartsen over Oost-Timor '
Lees ook