gemeente emmen

voorzieningen zijn reeds aangebracht
uitspraak centrale raad van beroep over voorzieningen ligt genuanceerd

de centrale raad van beroep heeft bij uitspraak van 28 mei 1999 drie gehandicapte huurders in emmen in het gelijk gesteld. de gemeente emmen heeft deze uitspraak deze week ontvangen. op medische gronden hadden cv-voorzieningen in de woningen van twee huurders moeten worden aangebracht en een lavet bij iin huurder had moeten worden vervangen door een douche. het is hierbij echter onjuist om te spreken over de gemeente emmen als verliezende partij. overigens zijn de door de huurders aangevraagde voorzieningen reeds snel na aanvraag gerealiseerd, in afwachting van de uitspraak. de kosten hiervoor zijn voorgeschoten door de verhuurder.

een voorziening als centrale verwarming is niet standaard in elke huurwoning. bewoners echter die op medische gronden menen, bijvoorbeeld als gevolg van een spierziekte, toch voor een dergelijke voorziening in aanmerking te komen, kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. de ggd brengt advies uit aan de gemeente over de vraag of zo'n voorziening al dan niet medisch noodzakelijk is. algemeen gebruikelijk in de modelverordening voorzieningen gehandicapten van de vereniging nederlandse gemeenten (vng), die door heel nederland wordt gehanteerd, is echter een bepaling opgenomen dat een voorziening voor de aanvrager wordt geweigerd, als deze voorziening algemeen gebruikelijk is. de gemeenten, waaronder emmen, hebben tot nu toe altijd de stelling gehanteerd dat bijvoorbeeld centrale verwarming een algemeen gebruikelijke voorziening is en dat de verhuurder verantwoordelijk is voor de aanleg daarvan. de centrale raad van beroep, de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van de wvg, komt in de uitspraak de gemeente tegemoet. de raad is in de eerste plaats namelijk van oordeel dat het aanleggen van centrale verwarming in oudere huurwoningen in beginsel algemeen gebruikelijk is. verhuurders kunnen deze kosten doorberekenen in de huur en de huurverhoging wordt voor de huurder deels door huursubsidie gecompenseerd. uitzondering wanneer echter de verhuurder niet meewerkt en daardoor de huurder zelf de aanleg moet bekostigen, kan er echter sprake zijn van een uitzondering. met name wanneer de huurder een minimum inkomen heeft. hiervan is bij de drie gevallen sprake. dan is de gemeente in eerste instantie verantwoordelijk voor de aanleg. de gemeente emmen zal dan ook de kosten in de onderhavige gevallen vergoeden.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, arthur kees, tel. (0591) - 68 56 30.
e-mail: a.kees@emmen.nl

Deel: ' Uitspraak Raad van Beroep gehandicapte huurders in Emmen '
Lees ook