Nederlands Huisartsen GenootschapUitspraak rechter over publieksvoorlichting door Novartis

PERSBERICHT

Vrijdag 17 mei 2002

Het Nederlands Huisartsen Genootschap vraagt minister Borst om uitspraak inzake voorlichting aan het publiek door farmaceutische industrie. 02-0221-vws-borst.doc brief aan minister Borst

Naar aanleiding van een uitspraak van de Arnhemse rechtbank heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) minister Borst gevraagd om een reactie op zogenaamde voorlichtingsactiviteiten van de farmaceutische industrie. De televisiespots en roadshows over schimmelnagels van de firma Novartis beoordeelt de rechter niet als reclame, maar als voorlichting. In de ogen van het Nederlands Huisartsen Genootschap is er sprake van voorlichting als deze onafhankelijk en objectief is. Voorlichting door de farmaceutische industrie is dat niet.

De televisiespots hebben huisartsen veel extra werk bezorgd. De omzet van het middel tegen schimmelnagels van de firma is verdubbeld. Het betreft een aandoening met een geringe ziektelast. Schimmelnagels zijn vooral een cosmetisch probleem.

De uitspraak van de rechter zet de deur open voor meer soortgelijke activiteiten van de farmaceutische industrie, gericht op de patiënt. Hierbij wordt veelal de aandacht gericht op minder relevante gezondheidsproblemen en wordt het gebruik van bepaalde geneesmiddelen gestimuleerd. Bovendien leidt een en ander tot een onnodige belasting van de huisarts en gaat dit ten koste van de aandacht voor relevantere gezondheidsproblemen. De doelmatigheid van het voorschrijven wordt door deze activiteiten bedreigd.

In de opvatting van het Nederlands Huisartsen Genootschap is van voorlichting sprake als deze objectief is en gegeven wordt door een onafhankelijke instantie. Bij informatievoorziening door de farmaceutische industrie is hiervan in onze ogen geen sprake.

Het bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling. Het NHG heeft zijn zorgen over de uitspraak van de Arnhemse rechtbank onder de aandacht van minister Borst gebracht en haar verzocht maatregelen te nemen om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan.

Zie voor uitspraak rechtbank:
https://www.rechtspraak.nl/uitspraak/frameset.asp?ui_id=34006

Deel: ' Uitspraak rechter over publieksvoorlichting door Novartis '
Lees ook