expostbus51


STICHTING ALCOHOLPREVENTIE

Uitspraak Reclame Code Commissie in zaak TMF toon

Bunnik, 17 maart 1999

Uitspraak Reclame Code Commisie inzake reclame voor sterke drank op jongerenzender TMF toont falen zelfregulering aan

Op 15 maart deed de Reclame Code Commissie uitspraak in zes klachten over reclame voor sterke drank op de jongerenzender The Music Factory (TMF), ingediend door de Stichting Alcoholpreventie. Alle zes klachten werden afgewezen, ondanks de erkenning door de Reclame Code Commissie dat TMF een jongerenzender is, die voornamelijk door minderjarigen wordt bekeken.

De Stichting Alcoholpreventie heeft al eerder haar verontrusting uitgesproken over de agressieve, op jongeren gerichte marketing van alcoholhoudende dranken, onder andere naar aanleiding van twee door haar verrichte onderzoeken naar de plaatsing van alcopops in supermarkten.

Eind vorig jaar werd een nieuwe, verontrustende trend zichtbaar: op de vrijwel exclusief op jongeren gerichte, Nederlandstalige televisiezender TMF (The Music Factory) werden zeer frequent op vroege tijdstippen (in elk geval vanaf 20.00 uur) commercials voor sterke alcoholhoudende dranken uitgezonden: Arctic Vodka, Smirnoff Wodka, Pisang Ambon, Passoa the Passion Drink, Di Saronno, Safari. Naast deze commercials vindt er sponsoring plaats door onder andere Arctic Vodka van door TMF georganiseerd jeugdevenementen zoals R&B danceparties. Deze evenementen worden aangekondigd in de reclameblokjes van TMF waarbij de namen van de sponsors genoemd en getoond worden.
Dat deze programma.s op (zeer) jeugdige kijkers gericht zijn, blijkt uit de reacties die per telefoon, fax of e-mail binnenkomen tijdens de uitzendingen: die zijn vrijwel zonder uitzondering afkomstig van 13- tot 17-jarigen.
Dat TMF zelf ook twijfels had over de toelaatbaarheid van de genoemde commercials bleek, toen vrijwel onmiddelijk na het indienen van de klachten door de Stichting Alcoholpreventie, uitzending ervan werd gestaakt.

Het is bekend dat het gebruik van sterke drank onder jongeren aan populariteit wint. Dat vervult zowel gezondheidszorg als gezagshandhavers met grote zorg, gezien de toename van alcoholproblemen onder jongeren en het aandeel van jongeren in het .uitgaansgeweld.. Genoemde commercials .liften mee. op de alcoholtrend onder jongeren én wakkeren deze nog verder aan. Het betreft hier in alle gevallen sterk alcoholhoudende dranken, die aan een groot deel van de kijkers officieel niet eens verkocht zouden mogen worden!

Nu deze klachten zijn afgewezen op wat in essentie technische punten zijn, die geen recht doen aan de beleden intentie van de Code voor Alcoholhoudende Dranken om onder andere jongeren te beschermen tegen overmatige blootstelling aan alcoholreclame, is naar de mening van de Stichting Alcoholpreventie aangetoond dat de zelfregulering van de alcoholbranche in onvoldoende mate recht doet aan de maatschappelijke veranwoordelijkheid van de alcoholproducenten. Daarom dringt de Stichting Alcoholpreventie er bij de minister van Volksgezondheid en de Tweede Kamer op aan, de Code voor Alcoholhoudende Dranken te vervangen door een wettelijke regeling voor alcoholreclame, waarin onder andere duidelijke en stringente regels voor de benadering van jongeren zullen moeten worden opgenomen.

Einde persbericht

----------------------------------------------------------------------


-------------------------------------

De betreffende uitspraken zijn bij de Reclame Code Commissie aanwezig onder dosiernr. 98.0527, 98.0534, 98.0531, 98.0530, 98.0529, 98.0528.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Alcoholpreventie,
J.F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik, afdeling Voorlichting (Manja Bakker),
tel.: 030-6565041 of 020-6610150. E-mail: stiap@xs4all.nl. Zie ook onze website: www.nigz.nl/AVP/stap.html

Deel: ' Uitspraak Reclame Code Commisie over sterke drank op TMF '
Lees ook