Ministerie van Buitenlandse Zaken


Uitspraak van de Minister van Ministerie van Buitenlandse Zaken 14-04-1999

VAN AARTSEN OVER KOSOVO, RADIO 1 (14 APRIL 1999)

Bericht van Ministerie van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Over de regeringstop vandaag in Brussel:

Men zal zeker kennis nemen van de resultaten van gesprek tussen Albright en Ivanov. Het is natuurlijk een positief resultaat dat de twee rechtstreeks met elkaar hebben gesproken. Ik denk zeker dat de regeringsleiders de beroemde vijf punten zullen bevestigen van de NAVO, de EU, maar ook de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, die als de voortekenen niet bedriegen ook aanwezig zal zijn. Het is denk ik goed dat de Secretaris Generaal komt. Ze zullen zeker dus spreken over die beroemde vijf punten, maar wat er in concreto zal gebeuren, dat kan ik u niet vertellen.

Over het Duitse initiatief:

Elk initiatief moeten we toejuichen, elke vooruitgang op het diplomatieke front is belangrijk. Er zijn allerlei gedachten over hoe je die vijf punten nader gestalte zal kunnen geven. De Nederlandse regering doet daar ook suggesties voor. Het is niet uitgesloten dat daar morgen ook van de zijde van de Duitsers nog nadere invulling aan wordt gegeven, dat moeten we afwachten. Voorlopig staat voorop dat Milosevic moet voldoen aan die vijf voorwaarden.

Over de vredesmacht, met NAVO-etiket:

Het gaat niet zozeer om het etiket dat blijven moet, want al in Rambouillet was voorzien dat er naast NAVO-troepen ook troepen van andere lidstaten zouden zijn. Wij vinden dat voor wat betreft NAVO-troepen de commandostructuur helder moet zijn. We moeten niet treden, dat zal geen NAVO-lid meer doen, in operaties zoals we die in begin jaren '90 in Joegoslavië hebben gezien. Daar hebben we zelf ook slechte ervaringen mee. Stel dat Nederland zou meedoen, dat is dus niet aan de orde op dit moment, maar stel dat dat zou gebeuren, dan willen we wel duidelijk de commandostructuur geregeld hebben. Maar dat laat onverlet dat als er NAVO-troepen en troepen van andere landen zijn, Russische Federatie of andere OVSE-staten bijvoorbeeld, dat je daar een coòrdinatiestructuur voor moet vinden. Daar moet een oplossing voor worden bedacht en in zekere zin is dat gisteren vanuit de NAVO nog eens een keer gezegd. Door niet meer heel strikt te zeggen dat de totale operatie NAVO-geleid moet zijn.

Over de regeringsleiders die vandaag in Brussel praten en de afwezigheid van de Ministers van Buitenlandse Zaken daarbij:

Als u mij dat zo vraagt, moet ik inderdaad zeggen dat vind ik vreemd (afwezigheid ministers van Buitenlandse Zaken). Het is nu eenmaal een formule die bij tijd en wijle in het kader van de Europese Unie wordt toegepast. Daar heb ik mij ook bij neer te leggen.

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Uitspraak Van Aartsen over Kosovo '
Lees ook