Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Bestendige Deputatie doet uitspraak in verband met het verval van mandaat van Oostends gemeenteraadslid

Brugge, 19/2/1999
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 19 februari 1999
99/PB/Nr. 028

BESTENDIGE DEPUTATIE DOET UITSPRAAK IN VERBAND MET VERVAL VAN MANDAAT VAN OOSTENDS GEMEENTERAADSLID.

De Bestendige Deputatie besliste op donderdag 18 februari 1999 dat de heer Johan Kerckhof wordt vervallen verklaard van zijn mandaat als lid van de gemeenteraad van Oostende.

Volgens de gemeentekieswet moet een gemeenteraadslid ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze voorwaarde van verkiesbaarheid is slechts geldig vervuld wanneer de inschrijving in de bevolkingsregisters met een effectief en regelmatig verblijf overeenstemt.

Uit een verslag van de bevolkingsinspectie blijkt dat de heer Kerckhof en zijn gezin hun hoofdverblijfplaats niet hebben in de Perronstraat 2 te Oostende, maar in de Yzerwegstraat 7 te Snaaskerke (Gistel). Het gezin Kerckhof dient dus ingeschreven te worden in de bevolkingsregisters van Gistel.

De Bestendige Deputatie concludeert dat de inschrijving van de heer Johan Kerckhof in de bevolkingsregisters van Oostende niet met een effectieve verblijfplaats overeenstemt. Hij voldoet dus niet aan de voorwaarden om het mandaat van gemeenteraadslid van Oostende te bekleden.

De heer Johan Kerckhof wordt vervallen verklaard van zijn mandaat als lid van de gemeenteraad van Oostende. Een afschrift van het besluit van de Bestendige Deputatie wordt gezonden aan de heer Johan Kerckhof en aan het college van burgemeester en schepenen voor kennisgeving aan de gemeenteraad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitspraak verval mandaat Oostends gemeenteraadslid '
Lees ook