PERSBERICHT - 01 OKTOBER 1999

Uitstekend boekjaar voor Air New Zealand en Ansett Holdings

Netto winst Air New Zealand 48 pct. hoger

Air New Zealand Ltd. en Ansett Holdings Ltd. hebben hun jaarcijfers over het boekjaar 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 bekend gemaakt. De winst voor belastingen van Air New Zealand Limited over deze periode bedraagt 530,5 miljoen gulden (599,5 miljoen NZ$). Dat is 19,6 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. De winst na belastingen steeg zelfs met 48 procent naar 189,7 miljoen gulden (214,4 miljoen NZ$).

Ansett Holdings Limited, partner en tevens 50%-eigendom van Air New Zealand, zag de winst na belastingen explosief stijgen van 21,2 miljoen gulden (29,6 miljoen Aus-$) tot 112,4 miljoen gulden (156,8 miljoen Aus-$), wat meer dan een vervijfvoudiging betekent.

Resultaat boven verwachting.

De zeer positieve resultaten werden behaald onder tamelijk zware concurrentie op de markten van beide vervoerders. De Air New Zealand Groep investeerde daarnaast ook flink in vlootvernieuwing, het herschikken van capaciteit richting groeimarkten, een gemiddeld twaalf procent hogere vluchtfrequentie en het realiseren van een grotere productiviteit per vlucht. Air New Zealand en Ansett Holdings zetten in de genoemde periode ook de herstructurering c.q. verkoop door van minder goed renderende of branchevreemde bedrijfsonderdelen.

Strategische initiatieven Air New Zealand

Bij Air New Zealand werden onder meer de onderstaande strategische initiatieven genomen, die het mogelijk moeten maken om in de toekomst optimaal van groeikansen te profiteren:

het afstoten van verouderde Boeings 747-200, het aantrekken van nieuwe Boeings 747-400 en van Boeings
737-300, teneinde de vloot te vernieuwen en de capaciteit en flexibiliteit te verhogen,
een hogere capaciteit en hogere frequentie op de routes naar Los Angeles en Londen,
een hogere frequentie van de `Trans-Tasman Services' vanuit Wellington, Christchurch en Auckland,
het volledige Star Alliance-lidmaatschap voor zowel Air New Zealand als Ansett per maart 1999,
uitbreiding van het aantal Koru Club Lounges en aanzienlijke verbetering van de faciliteiten in de passagiersterminal van Wellington,
ontwikkeling van technologie die internetboekingen en ticketloos reizen mogelijk maakt,
de invoering van een verfijnde tariefstructuur in het binnenland,
geïntensiveerde marketingactiviteit en nieuwe `branding' onder de noemer The World's Warmest Welcome,
herstructurering van de volledige dochter Jetset Travel, de verkoop van het 50%-belang in koerier Ansett Express.

`Trading Environment' Air New Zealand

De omstandigheden waarin Air New Zealand moest opereren, werden vooral gekenmerkt door de forse concurrentie. Prijzen op de markten op het noordelijk halfrond waren laag, hetgeen wel leidde tot meer inkomend verkeer. Dit segment kon zich daardoor snel herstellen van de Azië-crisis, mede geholpen door de gunstige koersen van de Nieuw-Zeelandse en Australische dollar. De belangrijkste groei in passagiersstromen kwam vanuit Australië, Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De Aziatische markten herstellen zich langzamer.

Uitgaand verkeer werd blijvend getroffen door de lagere koopkracht van consumenten uit Nieuw-Zeeland en Australië in het buitenland. Het binnenlands verkeer steeg licht in het boekjaar '98-'99.

Vooruitzichten voor 1999-2000

Air New Zealand kijkt met vertrouwen naar het huidige boekjaar. Er staat een aantal belangrijke evenementen op stapel in de regio `Australasia', waarvan de luchtvaartmaatschappij de kansen ten volle wil benutten. Verder wil Air New Zealand dit jaar de regionale belangen verder uitbreiden en de toeristische vraag vanuit een aantal Aziatische markten stimuleren. De economische groei in Australië en het voorspoedige herstel van Ansett Holdings stelt een steeds hoger rendement bij de dochteronderneming in het vooruitzicht. Air New Zealand loopt geheel op schema met de voorbereidingen op de datumovergang naar 2000 en heeft de kosten hiervoor beperkt tot 15,9 miljoen gulden (18 miljoen NZ$).

Deel: ' Uitstekend boekjaar voor Air New Zealand en Ansett Holdings '
Lees ook