Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.476 gebruik van het rode kruis symbool bij militaire acties Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 22:10

2

Aan de voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 jan 2000

.

Betreft

Uitstel beantwoording vragen van het lid Marijnissen

over het gebruik van het Rode Kruis symbool bij militaire acties

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 17 december 1999, kenmerk 2990004360, waarbij gevoegd waren de door het lid Marijnissen over-een-kom-stig artikel 134 van het Regle-ment van Orde van de Tweede Kamer bij U inge-diende vragen, moge ik in overeenstemming met artikel 135 van het Reglement van Orde, te Uwer kennis brengen dat ik zeker nog twee a drie weken nodig zal hebben voor nader onderzoek, noodzakelijk voor de beantwoording van de onderhavige vragen. Zo zal ik uit oogpunt van zorgvuldigheid nogmaals een aantal in de gestelde vragen genoemde personen moeten laten raadplegen. Het ligt in de bedoeling U op zo kort mogelijke termijn in het bezit te stellen van mijn antwoord.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Uitstel antwoord BiZa symbool Rode Kruis bij militaire actie '
Lees ook