Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.670 vrijrondlopen van een somalische vreemdeling
Gemaakt: 25-2-2000 tijd: 15:30

1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

24 februari 2000

Bij brief van 28 januari 2000 heb ik vragen ontvangen van het lid Wijn over het vrij rondlopen van een Somalische vreemdeling die een gevaar kan opleveren voor de openbare orde of de volksgezondheid.

Tot mijn spijt zijn deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord. Abusievelijk is verzuimd Uw Kamer hierover vorige week in te lichten. Zodra de noodzakelijke informatie voorhanden is, zal de beantwoording u worden toegezonden. Ik streef er naar de beantwoording uiterlijk 3 maart a.s. aan Uw Kamer te doen toekomen.

De Staatssecretaris van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitstel antwoord Justitie vragen over Somalische vreemdeling '
Lees ook