Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.673 door de politie in heerlen gestelde prioriteiten Gemaakt: 25-2-2000 tijd: 15:34

1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

24 februari 2000

Met verwijzing naar uw brief van 2 februari 2000, nr. 2990006130, deel ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee dat de vragen van het lid Kuijper over door de politie in Heerlen gestelde prioriteiten, niet binnen de gebruikelijke termijnen kunnen worden beantwoord, aangezien op de aan politie en Openbaar Ministerie gezonden verzoeken om ambtsbericht nog geen antwoord is ontvangen.

Ik streef ernaar u vóór 10 maart 2000 mijn antwoord te doen toekomen.

De Minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Uitstel antwoord Justitie vragen prioriteit politie Heerlen '
Lees ook