Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.743 controle op illegale arbeid

Gemaakt: 13-3-2000 tijd: 13:22


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 maart 2000

Onderwerp

Kamervragen van de leden Wijn en Van Aardenne-van der Hoeven

Onder verwijzing naar uw brief van 17 februari 2000 deel ik u mede dat de vragen van de leden Wijn en Van Aardenne-van der Hoeven over de controle op illegale arbeid, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord aangezien nog niet alle noodzakelijke informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar u voor 28 maart 2000 mijn antwoord te doen toekomen.

De Minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Uitstel antwoord kamervragen over controle illegale arbeid '
Lees ook