Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.457 besluit uirbreiding-beperking kring verzekerden volksverz ekerden

Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 15:6


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 jan. 2000

Onderwerp

Kamervragen van de leden Stroeken en Verburg

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Stroeken en Verburg (beiden CDA) over besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volks-verzekerden (KB 746) niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, aangezien nog afstemming moet plaatsvinden met het Ministerie van VWS.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Uitstel antwoord Sociale Zaken op vragen volksverzekerden '
Lees ook