Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.327 brief sts vws m.b.t. het aanhouden van vragen over de not itie met vereende kracht

Gemaakt: 8-3-2000 tijd: 10:2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2000

Onderwerp

aanhouden vragen over notitie "Met

vereende kracht"

De bij brief van 23 december 1999 aan mij toegezonden vragen van uw Kamer over mijn notitie "Met vereende kracht" kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat een aantal vragen betrekking hebben op het plan van aanpak van VON en FORUM, waarover ik met deze organisaties nog in gesprek ben.

De beantwoording zal plaatshebben omstreeks april 2000.

Het leek mij goed u hierover te informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Uitstel antwoord VWS vragen over notitie Met vereende kracht '
Lees ook