Gemeente Etten-Leur

Behandeling raadsvoorstel m.b.t. doortrekking Tamboerijn

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving delen wij u mede, dat het voorstel met betrekking tot het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar bij het college van Gedeputeerde Staten - ten behoeve van de doortrekking van de Tamboerijn naar de Bisschopsmolenstraat - niet tijdens de raadsvergadering van 6 september aanstaande zal worden behandeld. Behandeling van het voorstel is voorzien in de raadsvergadering van 4 oktober 1999.
Personen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen het verlenen van de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan "Grauwe Polder II" zullen na de raadsvergadering van 4 oktober aanstaande van het raadsbesluit in kennis worden gesteld.

Etten-Leur, 29 augustus 1999.
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

Deel: ' Uitstel besluit doortrekking Tamboerijnstraat Etten-Leur '
Lees ook