Verbond van verzekeraars

Uitstel financiële bijsluiter tot 1 juli 2002
Op het terrein van inzichtelijkheid zijn voor verzekeraars de laatste tijd twee trajecten van belang: de ontwikkeling van een financiële bijsluiter (voorheen kernpuntendocument) door de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) en de herziening van de Code Rendement en Risico. De RFT heeft geadviseerd de verplichting voor het verstrekken van een financiële bijsluiter pas te laten ingaan per 1 juli 2002.

Onlangs heeft de RFT een advies aan de minister van Financiën aangeboden waarin voorstellen zijn opgenomen hoe de financiële bijsluiter er volgens hen uit moet komen te zien. Daarin staat onder meer dat diverse onderdelen van de financiële bijsluiter nog niet geheel zijn uitgekristalliseerd. Met name het vaststellen van een risico-indicator levert problemen op. Diverse marktpartijen, waaronder het Verbond, hebben daarom steeds aangegeven tijd nodig te hebben voor het implementeren van de financiële bijsluiter. Het ministerie van Financiën zal dit advies naar verwachting overnemen en deze aanpassing van de planning in de Tweede Kamer bepleiten.

Code blijft van kracht
Het Verbond blijft betrokken bij de verdere invulling van de financiële bijsluiter en zal zijn leden zo spoedig mogelijk informeren als er meer duidelijkheid bestaat over de exacte voorwaarden. Uiteraard blijft tot nader order de huidige Code Rendement en Risico onverkort van kracht. Als de exacte voorwaarden van de financiële bijsluiter bekend zijn, zal het Verbond de herziene Code zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk definitief vaststellen en bezien wanneer invoering zal plaatsvinden.

Bondig, juli 2001
Ga een pagina terug

Deel: ' Uitstel financiële bijsluiter tot 1 juli 2002 '
Lees ook