Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitstel gemeenteraadsverkiezingen Echt en Susteren
Een persbericht bij het onderwerp Gemeentelijke herindeling 24 augustus 2001
De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002 in de gemeenten Echt en Susteren uit te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat er in die gemeenten in één jaar twee keer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.In verband met de voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren zullen naar verwachting in het najaar van 2002 herindelingsverkiezingen gehouden.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Deel: ' Uitstel gemeenteraadsverkiezingen Echt en Susteren '
Lees ook