Verbond van Verzekeraars

Uitstel invoering Riav en eenvoudige wijzigingen

De invoering van de herziene Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers (Riav) en de invoering van de zogenaamde eenvoudige wijzigingen worden met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2003. Dat heeft het ministerie van Financiën besloten. Tot die tijd blijft de huidige Riav 1998 van kracht, die voor complexe producten wel tijdelijk wordt aangepast aan de regelgeving van de financiële bijsluiter.

De herziene versie van de Riav zou aanvankelijk per 1 juli 2002 worden ingevoerd, maar dit wordt nu uitgesteld tot 1 januari 2003. Redenen hiervoor zijn de inspanningen van het ministerie en de toezichthouder bij de invoering van de financiële bijsluiter, waardoor de herziene Riav niet op tijd klaar was. Wel wordt momenteel gewerkt aan een tijdelijke aanpassing van de Riav, zodat dubbele verplichtingen in de financiële bijsluiter en in de Riav worden voorkomen. Zo moet de plicht tot verstrekking van een productleeswijzer bij complexe producten uit de Riav worden verwijderd, omdat aanbieders van financiële complexe producten vanaf 1 juli verplicht een financiële bijsluiter moeten verstrekken. De overige bepalingen uit de Riav blijven tot 1 januari 2003 van kracht.
Verder gaat het toezicht op de Riav, in navolging van de financiële bijsluiter, over van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) naar de Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM).

Eenvoudige wijzigingen
Naast de herziene Riav, worden ook de eenvoudige wijzigingen pas per 1 januari 2003 doorgevoerd, omdat deze moeten worden aangepast aan recente wetswijzigingen. De eenvoudige wijzigingen komen voort uit de nota Informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten en zullen vanaf 1 januari gelden voor alle communicatie-uitingen van aanbieders van financiële producten. In de nota zijn onder meer informatiebepalingen opgenomen over reclame-uitingen en verwijzingen naar informatie over toezichthouders en klachten- en garantieregelingen. Zowel de concepttekst van de herziene Riav als die van de eenvoudige wijzigingen zullen binnenkort aan het Verbond worden voorgelegd. De definitieve publicatie van de teksten is voorzien per 1 oktober 2002, zodat de teksten ruim voor de invoeringsdatum beschikbaar zijn.

Bondig, juni 2002

Deel: ' Uitstel invoering Riav en eenvoudige wijzigingen '
Lees ook