Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer

NIOD/ Srebrenica

10-09-2001

Zeer geachte Voorzitter,

In vervolg op mijn brieven van 1 en 25 juni en 3 juli 2001, Tweede Kamer, vergader-jaar 2000-2001, 26122, doe ik u hierbij, mede namens mijn ambtgenoten van Defensie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Algemene Zaken, toekomen de briefwisseling tussen de directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het uitstel van de presentatie van het NIOD-onderzoek inzake Srebrenica tot medio april 2002.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitstel presentatie NIOD-onderzoek inzake Srebrenica '
Lees ook