Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Uitstel van betaling MINAS voor varkensbedrijven

21 juni 2002 -
Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geeft varkenshouders die verfijnd aangifte doen voor MINAS, uitstel van betaling, omdat is gebleken dat de forfaitaire varkensnormen in de Meststoffenwet niet overeenstemmen met de werkelijkheid. De minister wil daarom in 2003 de forfaits aanpassen. Dit geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998. Een wijziging van de Meststoffenwet is hiervoor noodzakelijk. Alle varkenshouders krijgen volgende week een brief toegestuurd met informatie over het uitstel van betaling.

Naar verwachting zijn dit najaar de nieuwe varkensnormen bekend. Tot die tijd hebben bedrijven, die verfijnd MINAS-aangifte hebben gedaan en varkens hebben gehouden, uitstel van betaling voor het gehele bedrag van de aangifte en/of naheffingsaanslag.

Op basis van de nieuwe varkensnormen worden de MINAS-aangiften van varkenshouders vanaf 1998 opnieuw beoordeeld. In het najaar van 2002 stuurt Bureau Heffingen alle varkenshouders een bericht dat is toegespitst op de bedrijfssituatie. In het bericht staat welk deel van de heffing dan betaald moet worden en voor welk deel het uitstel blijft gelden. Het eerder verleende uitstel voor het hele bedrag vervalt dus.

De definitieve afwikkeling van de betreffende aangiften vindt plaats, nadat de Mestoffenwet is gewijzigd. Dat zal naar verwachting eind 2003 zijn.

Al heffing betaald
Wanneer al een heffing voor de jaren 1998, 1999, 2000 en/of 2001 is betaald, wordt deze gecorrigeerd op basis van de nieuwe wettelijke varkensnormen. Retourbetaling gebeurt na de wetswijziging, inclusief een rentevergoeding.

Aangiften 2001
De MINAS-aangiften voor 2001 moeten wel voor 1 september 2002 naar Bureau heffingen worden gestuurd en worden ingevuld op basis van de oude normen. Dit met het oog op de afwikkeling van de hele MINAS-aangifte. Er wordt automatisch uitstel van betaling verleend, totdat de nieuwe normen bekend zijn. Dan volgt bericht voor welk deel specifiek uitstel van betaling wordt verleend en welk deel van de heffing nog betaald moet worden.

Afhandeling aangiften gaat gewoon door
Bureau Heffingen gaat door met de afhandeling van de MINAS-aangiften om varkenshouders duidelijkheid te geven over de reeds ingediende aangiften. Zoals gezegd geldt automatisch uitstel van betaling totdat betreffende bedrijven in het najaar informatie toegesneden op het bedrijf ontvangen.

Bedrijven hoeven geen actie te ondernemen
Alle verfijnde aangiften van varkenshouders worden door Bureau Heffingen opnieuw beoordeeld. Bedrijven hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Deel: ' Uitstel van betaling MINAS voor varkensbedrijven '
Lees ook