FNV Bouw


FNV Bouw: uitstel verkoop Polynorm in belang werknemers

Polynorm heeft de verkoop van zijn bouwdivisie, bestaande uit Bruijnzeel deurenfabriek in Zaandam en Polynorm kozijnenfabriek in Bunschoten, voorlopig opgeschort. Besloten is om eerst de reorganisatie van de Bruijnzeel deurenfabriek af te ronden. Dat besluit is mede onder druk van FNV Bouw tot stand gekomen. De verkoopplannen leidden tot grote onzekerheid onder de zeshonderd betrokken werknemers. Bovendien was verkoop in strijd met het afgesproken 'sociaal kader'. Eind juni heeft FNV Bouw de directie van Polynorm erop aangesproken zich aan de eerder gemaakte afspraken te houden. Tot tevredenheid van de bond heeft de directie hier alsnog gevolg aan gegeven. Nu de verkoop niet doorgaat, is het pensioen van de driehonderd werknemers van Bruijnzeel deurenfabriek veiliggesteld. Het traject om hun pensioenregeling over te hevelen van pensioenfonds De Arend naar het veel stabielere pensioenfonds voor de Meubelindustrie kan nu volgens plan worden afgerond. Daarnaast zal de vroegpensioenregeling versneld worden ingevoerd. Werknemers die daarvoor in aanmerking komen, kunnen op korte termijn van deze regeling gebruik maken. Dat vergemakkelijkt de noodzakelijke reorganisatie van de deurenfabriek. De overige werknemers waarvoor na de reorganisatie geen plaats meer is, moeten aan een vergelijkbare baan worden geholpen. FNV Bouw zal zich daarvoor bij de komende onderhandelingen sterk maken. Pas wanneer de reorganisatie volledig en op een sociaal verantwoorde manier is afgerond, is verkoop van de bouwdivisie van Polynorm weer aan de orde.

FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden

Tel (0348) 575 575

Fax: (0348) 423 610
E-mail: info@fnvbouw.nl

Deel: ' Uitstel verkoop Polynorm in belang werknemers '
Lees ook