Digitale Gemeente Houten

Uitstel viersporigheid belemmert voortgang centrumplannen Houten

woensdag 12 maart 2003 - Bron: Gemeente Houten

Burgemeester en wethouders van Houten zijn verbijsterd door het kabinetsbesluit om het project viersporigheid Houten-Houten Castellum uit te stellen. Omdat de spoorverdubbeling nauw samenhangt met de ontwikkeling van Houten Centrum heeft het college dinsdag besloten de inspraakprocedure voor het Masterplan Houten Centrum met onmiddellijke ingang stil te leggen.

B&W nemen twee maanden de tijd om uit te zoeken of sprake is van (langdurig) uitstel van de viersporigheid of dat het project volledig van de baan is. Bij dit onderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de centrumplannen te realiseren. Indien daadwerkelijk sprake is van beperkt uitstel zal het college ook de mogelijkheden van voorfinanciering in samenwerking met andere overheden onderzoeken.

Eerder aangekondigde informatie- en inspraakbijeenkomsten over het Masterplan komen tot nader order te vervallen, evenals de nieuwsbrief die gereed lag voor verspreiding.

Het kabinet besliste vrijdag een aantal spoorprojecten in Nederland in de tijd naar achteren te schuiven. Het geld dat in 2003 aan deze projecten zou worden besteed in Houten: 11 miljoen komt nu ten goede aan met name het onderhoud van de spoorwegen.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2003 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Uitstel viersporigheid belemmert voortgang centrumplannen Houten '
Lees ook