Gemeente Emmen


---

Persbericht: uitvoering parkeernota, 19 maart 2003

Uitvoering nota 'Parkeerbeleid in samenspel'
Achteraf betaald parkeren per 1 december 2003

Het college van B&W heeft gisteren, dinsdag 18 maart 2003, besloten de gemeenteraad een aantal uitvoeringsmaatregelen inzake het parkeerbeleid in Emmen centrum, ter besluitvorming voor te leggen. De voorstellen betreffen invoering van:
· achteraf betaald parkeren,
· belanghebbendenparkeren,
· betaald parkeren op zondag,
· gratis overdekt fietsparkeren in de fietsenkelder, · verhoging van de parkeertarieven per 1 januari 2004 · modernisering van het vergunningensysteem

De uitvoeringsmaatregelen komen rechtstreeks voort uit de parkeernota Parkeerbeleid in samenspel die in 1999 door de gemeenteraad werd vastgesteld. In deze nota werd reeds tot de hierboven genoemde voorstellen besloten, maar deze worden nu pas ter uitvoering aan de gemeenteraad voorgelegd. Belangrijkste reden daarvoor is dat eerst gewacht is op de resultaten van het onderzoek naar de feitelijke ontwikkeling van de parkeersituatie in Emmen centrum. Dit rapport is onlangs verschenen en geeft cijfers over parkeerdruk, -spreiding en parkeertarieven. Het rapport doet een aantal aanbevelingen en uitspraken over onder meer invoering van belanghebbendenparkeren.

Achteraf betaald parkeren
Het is de bedoeling dat achteraf betaald parkeren wordt ingevoerd op de parkeerterreinen Willink I en II en op parkeerterrein Noord. Het houdt in dat pas bij het uitrijden van het parkeerterrein het tarief voor de werkelijk geparkeerde tijd wordt voldaan. Daarmee vervalt de druk om tijdig bij de auto terug te zijn hetgeen de klandizie aan het centrum en de Weiert ten goede zal komen. Uitrijden (én betalen) kan met contant geld, de chipknip en creditcard. Achteraf betaald parkeren is tot stand gekomen mede op wens van de ondernemers verenigd in de ondernemersverenigingen de Koepel en Emmen Vlinderstad alsmede de parkeerders in Emmen.

Belanghebbendenparkeren
Belanghebbendenparkeren is bedoeld in de schilgebieden rond het centrum waar de parkeerdruk het grootst is. Deze gebieden zijn: omgeving Sterrenkamp/Kapelstraat; omgeving
Julianastraat/Beatrixstraat/ Buitenweg/Prins Hendrikweg; omgeving Nassaulaan/Minister Kanstraat/Allee; en omgeving Meerstraat/Flitstraat/Polenstraat.
De regeling houdt in een parkeerverbod voor niet-bewoners. Voor bewoners en bezoekers komt een ontheffingsregeling. De parkeerverordening wordt dit punt aangepast. De regeling gaat in op 1 januari 2004.

Informatieavonden
Om invoering van belanghebbendenparkeren te bespreken met de bewoners en erkende overlegpartners in de genoemde gebieden, zullen twee informatieavonden (woensdag 9, en donderdag 10 april) worden georganiseerd in hotel en congrescentrum Giraf. Aan belangstellenden zullen dan alle relevante zaken ter zake van belanghebbendenparkeren worden voorgelegd en toegelicht. Uiteraard kunnen de aanwezigen dan hun opvattingen en voorkeuren kenbaar maken. Alle bewoners in de desbetreffende straten ontvangen een uitnodiging om de informatieavond bij te wonen. Voorafgaand aan de invoering van belanghebbendenparkeren zal het huidige verouderde vergunningensysteem worden aangepast en gemoderniseerd.

Zondag
Vanaf 1 januari 2004 zal ook op zondag tussen 13.00 en 18.00 uur voor het parkeren in heel Emmen centrum moeten worden betaald.

Tarieven
In de parkeernota Parkeren in samenspel is vastgelegd dat de parkeertarieven zullen worden verhoogd. De verhoging is nodig om de kosten te dekken van het achteraf betaald parkeren, beheer en exploitatie van de fietskelder (zie hierna), en de parkeercontrole op zondag.
Het voorstel is om het uurtarief te brengen voor zone A (centrum Emmen) op 1,-- per 60 minuten; en voor zone B (schilgebied centrum) op 0,65 per 60 minuten. De tariefsverhoging gaat in op 1 januari 2004. Fietsparkeerkelder Op vrijdag 11 april zal in de Wilhelminastraat de ondergrondse fietsenstalling worden geopend waar ruimte is voor 300 fietsen. Het parkeren is gratis. Het fietsparkeren rond het centrum wordt daarmee aanzienlijk verbeterd. Ook de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het centrum draagt bij aan het economisch functioneren van het centrum. Het beheer van de fietsenstalling is een taak van de Stichting Veiligheidszorg.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Uitvoering nota 'Parkeerbeleid in samenspel' in Emmen '
Lees ook