Dienstenbond CNV

Uitvoering SP Achmea aangescherpt
24-03-2003

Achmea heeft naar aanleiding van opmerkingen van de CNV Dienstenbond tijdens het overleg in februari de uitvoering van het sociaal plan Achmea (Werk naar werk) verder aangescherpt. De CNV Dienstenbond blijft de naleving en uitvoering van het sociaal plan kritisch volgen.

Op dinsdag 18 maart heeft er weer overleg plaatsgevonden tussen de CNV Dienstenbond en Achmea. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over de uitvoering van het sociaal plan. Naar aanleiding van de punten die de CNV Dienstenbond in het overleg in februari heeft ingebracht, heeft Achmea de uitvoering aangescherpt. Achmea heeft intern nog eens duidelijk aangegeven, dat bij een vacature eerst gekeken moet worden of er onder de herplaatsingskandidaten geschikte, of binnen een jaar geschikt te maken, kandidaten aanwezig zijn. In deze procedure mogen geen niet-herplaatsingskandidaten worden betrokken. Indien er een herplaatsingskandidaat is die aan de functie-eisen voldoet of binnen een jaar daaraan kan voldoen, moet hij of zij de functie krijgen. Achmea heeft de controle hierop vergroot door intern te stellen dat een functie pas door een interne niet herplaatsingskandidaat mag worden vervuld na toestemming van Human Resources (voormalige P&O). Daarnaast is het inhuren van externen (uitzendkrachten, detacheringskrachten enz.) nader aan banden gelegd, zodat duidelijker is dat deze plekken open staan voor herplaatsingskandidaten.

Achmea Transfer Center (ATC)
De CNV Dienstenbond heeft tevens vragen gesteld over de activiteiten van het ATC. Inmiddels blijken er ruim 200 herplaatsingskandidaten bij het ATC te zijn aangemeld waarvan de helft is herplaatst of gebruik heeft gemaakt van een regeling. Ook heeft Achmea aangegeven dat met een aantal medewerkers het dienstverband is beëindigd conform sociaal plan. Voor de goede orde willen wij u erop wijzen dat indien u vragen heeft over de toepassing van het sociaal plan of de uitvoering daarvan al dan niet door het ATC, de CNV Dienstenbond dit graag van u verneemt en wij u dan kunnen adviseren en ondersteunen. Indien u wordt geconfronteerd met een beëindiging van uw dienstverband, adviseren wij u contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen nagaan in hoeverre het sociaal plan in uw situatie correct is toegepast.

De CAO
Op donderdag 13 en maandag 17 maart hebben er ledenvergaderingen van de CNV Dienstenbond plaatsgevonden in respectievelijk Apeldoorn en Leeuwarden. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over de CAO-voorstellen van de CNV Dienstenbond, de reorganisaties en het sociaal plan. Tijdens deze ledenvergadering is gebleken dat er veel vragen zijn waarvan de antwoorden zijn terug te vinden op HR Net van Achmea. De CNV Dienstenbond adviseert u dan ook regelmatig HR Net te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en ook bij vragen op het gebied van bijvoorbeeld verlof, overwerk en vragen rond ziekte HR Net te bezoeken. Verder zijn er tijdens de ledenvergaderingen vragen gesteld over overwerk, de jeugdlonen in verhouding tot de beoordelingsverhoging en natuurlijk is uitgebreid gesproken over de loonvraag. De CNV Dienstenbond zal haar voorstellenbrief nu aanpassen naar aanleiding van de opmerkingen in de ledenvergaderingen en aan Achmea toezenden. Op 1 april start het CAO-overleg. Met uw collegas uit de bedrijfsledengroep (BLG) Achmea is afgesproken dat we elkaar na ieder overleg ontmoeten om onderwerpen uit het CAO-overleg te bespreken. Mocht u geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de BLG Achmea, dan vernemen wij dat graag van u.

Zijn uw collega's al lid?
Tenslotte kwam tijdens de ledenvergaderingen naar voren dat het van belang is dat collegas lid worden van de CNV Dienstenbond om samen sterk te kunnen staan in het overleg met Achmea. U bent al lid van de CNV Dienstenbond. Overtuig ook uw collega's van het belang van het lidmaatschap!

Maak kennis met ons uitgebreide dienstenpakket
Word lid!

Vragen
Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u natuurlijk contact opnemen met bestuurder Jeroen Warnaar, tel (055)5772640.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitvoering SP Achmea aangescherpt '
Lees ook