Gemeente Nijmegen


Start uitvoering speeltuinenplan in de Benedenstad, Grootstal en Lankforst

Binnenkort start in de Nijmeegse wijken Benedenstad, Lankforst en Grootstal de uitvoering van het gemeentelijke speeltuinenplan. In de Benedenstad is al geruime tijd overeenstemming tussen de gemeente, bewonersgroepen en welzijnsorganisatie Tandem over deze uitvoering. De start van de uitvoering is hier gepland rond half mei, terwijl op 9 juni tijdens de nationale Straatspeeldag de speelvoorzieningen weer worden geopend.
In Lankforst en Grootstal, waar ook overeenstemming bestaat tussen bewonersgroepen en de gemeente over de aanpak van speelvoorzieningen, wordt deze week al begonnen. Begin juli moet de klus geklaard zijn. Voor meer informatie over de uitvoering van het Speeltuinenplan in deze wijken kunt u bellen met de heer Theo Mulder van de afdeling Openbare Ruimte, tel. 3292827.

Deel: ' Uitvoering speeltuinenplan Nijmegen '
Lees ook