Gemeente Nijmegen


Uitvoering speeltuinenplan

In een aantal Nijmeegse wijken is op dit moment de uitvoering van het gemeentelijke Speeltuinenplan in volle gang. Het ligt in de bedoeling de uitvoering van dit plan nog vóór begin juli af te ronden. Wie meer wil weten over de aanpak van speelterreinen in Lankforst kan tot begin juni as. terecht in de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum Meijhorst. Daar liggen tekeningen ter inzage waarop te zien is hoe straks de speelplekken worden
. Op het Dominicusterrein zal nog vóór de grote vakantie een speelplek worden aangelegd. Verder wordt in Zwanenveld 38e straat, in overleg met het buurtcomité de herinrichting van een speelplek uitgevoerd . Wie meer wil weten over de uitvoering van de plannen kan ook bellen met de heer Theo Mulder van de gemeentelijke afdeling Openbare Ruimte, tel.3292827.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitvoering speeltuinenplan Nijmegen '
Lees ook