Gemeente Heerlen

home

Uitvoeringsfase Heerlerheide gestart

Op 25 februari is de raamovereenkomst ondertekend tussen Wonen Parkstad en de gemeente Heerlen over de herstructurering van Heerlerheide. Hiermee is een formele start gemaakt met de uitvoering van het project Heerlerheide Nieuwe Stijl. Dit project omvat een grondige herstructurering en opwaardering van het centrum en zal in de loop van ongeveer 10 jaar uitgevoerd worden. De nieuwe samenwerking start met een plan voor 9 huurappartementen en 350 m2 winkelruimte. Nog voor de zomer worden er schetsplannen gepresenteerd voor de zorgcluster.

Met de feestelijke ondertekening van de raamovereenkomst tussen Wonen Parkstad en de gemeente Heerlen is een fase afgesloten. De afgelopen jaren is er in nauw overleg met de bewoners, buurtorganisaties en ondernemers uit Heerlerheide hard gewerkt aan een ambitieuze visie over hoe Heerlerheide er over 10 jaar uit moet zien. Het plan om in Heerlerheide fors te investeren in woningen, in een zorgcentrum, in gemeenschapsvoorzieningen, in winkels, in parkeermogelijkheden en in de openbare ruimte werd enthousiast ontvangen door iedereen.

Overeenkomst
De manier waarop we dat gaan uitvoeren is geregeld in een overeenkomst tussen Wonen Parkstad en gemeente Heerlen. Zij zullen samen de herontwikkeling van de wijk trekken. Afgesproken is dat beiden doen waar ze goed in zijn: Wonen Parkstad zal zich concentreren op de woningen en winkels; gemeente Heerlen op de openbare ruimte en het parkeren. Samen zullen ze met andere partijen de plannen voor het voorzieningencluster (met daarin o.a. het nieuwe Corneliushuis en de bibliotheek) verder uitwerken en uitvoeren. In nauwe samenhang met dit cluster is ook de bouw van een parkeergarage, 54 koopwoningen en een supermarkt voorzien.

Voorbereidingen
Om een snelle start van de plannen mogelijk te maken zijn de afgelopen tijd al 69 woningen gesloopt op de plaats waar de zorg- en de cultuurvoorziening moeten komen. En ook het gebouw van de volksdansgroep Cramignon is gesloopt om plaats te maken voor 10 patiobungalows. De monumentale bomen op dit terrein blijven gespaard. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van vele bewoners.

Plannen 2003
Nieuwbouw Wannerstraat/Caeciliastraat
De eerste bouwactiviteit van het nieuwe samenwerkingsverband begint waarschijnlijk in juni op de hoek van de Wannerstraat/Caeciliastraat. Op deze plek worden 9 huurappartementen en 350 m2 winkelruimte gebouwd. Deze nieuwbouw sluit naadloos aan op het bestaande woon- en winkelcomplex Wannerstraat/ Ganzeweide. Er wordt een verbinding gemaakt met het bestaande atrium en de galerijen. De appartementen krijgen een gemiddeld vloeroppervlak van 94 m2.

Architectuurwedstrijd zorgcluster
Ook aan de plannen voor de zorgcluster wordt momenteel hard gewerkt door Wonen Parkstad en de stichting VZR. Vier architectenbureaus zijn ingeschakeld om (schets)plannen te maken voor dit complex, dat naast het zorgcentrum Ter Eijck ook 78 aanleunwoningen gaat huisvesten. Rond juli verwachten we de plannen van de vier architectenbureaus. Daarna wordt er een keuze gemaakt en mag de beste de plannen uitwerken. De bedoeling is om begin 2004 de spade in de grond te kunnen steken.

Tot slot zal naar verwachting dit najaar begonnen worden met de aanleg van de nieuwe ringweg bij het Corneliusplein, en met de bouw van het appartementencomplex aan de Geitstraat.

Heerlerheide Nieuwe stijl op hoofdlijnen

Het doel van Heerlerheide Nieuwe stijl is een kwaliteitsimpuls. Heerlerheide moet nog aantrekkelijker worden om te wonen, te verpozen, te werken en te winkelen. Het plan Heerlerheide Nieuwe Stijl is een ambitieus plan dat in een periode van 10 jaar gerealiseerd wordt. In het kort gaat het om de volgende maatregelen:

· Aanleg nieuwe wegenstructuur

· Nieuwbouw van 131 koopwoningen

· Nieuwbouw van 161 huurwoningen (waaronder 78 aanleunwoningen)
· Nieuwbouw voor zorgcentrum Ter Eijck (104 zorgplaatsen, 30 verpleeghuisplaatsen)

·De bouw van een voorzieningencluster (Cultuurcluster), bestaande uit de
bibliotheek, het Corneliushuis, de Stadsdeelwinkel, het Welzijns Informatie Centrum en een grand café

· De bouw van een parkeergarage onder het Corneliusplein (250 openbare parkeerplaatsen in twee lagen)

· Verbetering van de groenstructuur (wijkpark)
· Realiseren nieuwe winkels (ongeveer 4.100 m2 commerciële ruimte)
· Ontwikkeling Brede school (gezamenlijke huisvesting en samenwerking van basisschool De Ganzerik, consultatiebureau, kinderdagverblijf en eventueel een peuterspeelzaal).

Heerlen, 25 februari 2003

Meer informatie:
Richard Pisters, Afdeling Communicatie gemeente Heerlen, tel. (045)5604070;
Harry van Dijck, Wonen Parkstad, 045-5615701 (of 06-20017056).

persvoorlichting@heerlen.nl

Deel: ' Uitvoeringsfase Heerlerheide Heerlen gestart '
Lees ook