LISV

Uitvoeringskosten werknemersverzekeringen 1998

Uitvoeringskosten werknemersverzekeringen in 1998 bijna f 3 mld.

De kosten voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen WW, WAO en ZW kwamen in 1998 uit op f 2.965 mln., f 259 mln. meer dan in 1997. Dit blijkt uit de afrekeningen van het Lisv, als opdrachtgever, met de verschillende uitvoeringsinstellingen.

Het bedrag van f 2.965 mln. over 1998 bestaat uit f 2.331 mln. voor reguliere dienstverlening (premie-inning en het verzorgen van uitkeringen), f 302 mln. voor de kosten van arbeidstoeleiding en f 229 mln. voor projecten. Ook is een (voorlopig) bedrag van f 103 mln. aan kosten voor inkoop van diensten bij Arbeidsvoorziening (en anderen) in de contractkosten opgenomen.

De stijging van de kosten met f 259 mln. t.o.v. 1997 valt uiteen in een stijging van f 60 mln. voor reguliere dienstverlening, f 69 mln. voor kosten arbeidstoeleiding, f 108 mln. voor projecten en f 25 mln. voor kosten van inkoop van arbeidstoeleiding.
De belangrijkste oorzaken van de kostenontwikkelingen in de reguliere dienstverlening zijn loon- en prijsstijgingen (+ f 84 mln.), volumeontwikkelingen (+ f 16 mln.) en wetswijzigingen (+ f 54 mln.). In 1998 werd een efficiency behaald van f 78 mln., 3,4 ten opzichte van de structurele kosten voor collecteren en distribueren in het voorgaande jaar.

Van de doelstelling van het Lisv te komen tot een reductie van de uitvoeringskosten met 25 ten opzichte van 1996 is in de jaren 1997 en 1998 7,3-punt gerealiseerd. Het Lisv streeft ernaar het restant in de komende jaren tot stand te brengen.

11 jun 99 14:56

Deel: ' Uitvoeringskosten werknemersverzekeringen in 1998 f 3 mld '
Lees ook