Persbericht FNV


Uitzendkrachten krijgen werk terug

Enkele honderden uitzendkrachten die de laatste maanden ten onrechte zijn ontslagen krijgen hun baan terug of anders een schadevergoeding. Ook krijgen meer dan vierduizend uitzendwerkers alsnog een vaste baan.

Dat is de kern van een akkoord tussen de grootste vereniging van uitzendbureaus ABU en FNV Bondgenoten. Hiermee komt een eind aan de grootste problemen rond de invoering van de wet 'Flex en zekerheid'. Bij de speciale FNV Servicelijn (0900-3.300.300) zijn sinds 4 januari honderden klachten binnengekomen van uitzendkrachten die hun werk waren kwijtgeraakt of die een tijdelijk contract kregen aangeboden, zodat ze een vaste aanstelling misliepen. FNV Bondgenoten was er in een aantal gevallen al in geslaagd om collectieve ontslagen van uitzendkrachten terug te dringen. Het akkoord met de ABU maakt nu een eind aan de grootste knelpunten.

Hersteld
De uitzendovereenkomsten van uitzendkrachten die tussen 1 november en 31 december van vorig jaar door het uitzendbureau zijn opgezegd, worden weer hersteld. Als de inlener nog werk heeft, krijgen ze dat terug. Ook krijgen ze een schadevergoeding voor de periode dat ze niet hebben kunnen werken. Alle uitzendkrachten komen weer terug in de rechtspositie die ze tot nu toe hadden. Per 1 juli bekijkt het uitzendbureau per geval met welke uitzendkracht ze verder willen. Wie op dat moment de afgelopen drie jaar meer dan drieduizend uur voor het uitzendbureau heeft gewerkt, krijgt in dat geval nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als het uitzendbureau besluit geen contract aan te bieden, krijgt de uitzendkracht een schadevergoeding van een aantal maandsalarissen.

Als de uitzendkracht tussen 1 september en 31 december een tijdelijk contract heeft getekend, krijgt hij of zij bij het aflopen van dit contract alsnog een vaste baan aangeboden. Als het uitzendbureau dit niet wil, heeft de uitzendkracht eveneens recht op een schadevergoeding van enkele maandsalarissen. Ook deze regeling geldt voor mensen die al drie jaar bij hetzelfde bureau gewerkt hebben.

Bovendien krijgt iedereen die voor een uitzendbureau werkt in april via het loonstrookje een overzicht van het arbeidsverleden. Daaruit kunnen ze aflezen wat hun precieze rechtspositie is.

Lodewijk de Waal toonde zich erg tevreden met het akkoord. 'We hebben deze Servicelijn geopend om uitzendkrachten, oproepkrachten en mensen met een tijdelijk contract te informeren en te adviseren over hun positie onder de nieuwe regels. Bij de start heb ik meteen gezegd dat de lijn ook een signaalfunctie voor ons heeft als dingen foutlopen. Ik ben blij dat die signalen geleid hebben tot actie van FNV Bondgenoten. En uiteindelijk dit akkoord, waardoor de ergste uitwassen van de baan zijn.'
17 maart 1999

FNV Servicelijn

De FNV Servicelijn 0900-3.300.300 is elke werkdag geopend van 10 tot 14 uur. Met ingang van 1 maart kunnen naast flexwerkers ook vrouwen en jongeren hier terecht met hun vragen over werk en inkomen (22 cpm).

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitzendkrachten krijgen werk terug '
Lees ook