NATIONAAL FONDS KINDERHULP

Uitzendorganisatie en prominenten collecteren voor Kinderhulp

PERSBERICHT
Nationaal Fonds Kinderhulp, Brinkpoortstraat 32, 7411 HS Deventer Telefoon: 0570 - 611 899, fax: 0570 - 645 602
Internet: www.kinderhulp.nl, e-mail: info@kinderhulp.nl

Zwakke economie maakt extra hoge opbrengst collecte noodzakelijk Uitzendorganisatie en prominenten gaan voor Kinderhulp de straat op

Deventer, mei 2002

Het Nationaal Fonds Kinderhulp ziet de matige stand van zaken in de economie als een mogelijke bedreiging voor het werk van instellingen in de jeugdhulpverlening. De vrees bestaat dat deze instellingen te maken zullen krijgen met verdere bezuinigingen. Om de kwaliteit van hun zorg dan toch te kunnen handhaven, zullen zij gedwongen zijn vaker een beroep op Kinderhulp te doen. Daarom hoopt het fonds nog nadrukkelijker dan andere jaren op een hoge opbrengst tijdens de jaarlijkse nationale collecteweek, van 12 tot en met 18 mei 2002.

In de collecteweek gaan ongeveer 30.000 collectanten voor Kinderhulp op pad. Al deze vrijwilligers zorgen samen voor een groot deel van de inkomsten van Kinderhulp. Dit jaar krijgen ze daarbij assistentie van 150 vestigingen van Manpower. De uitzendorganisatie gaat de collecte ondersteunen met een straatcollecte in haar vestigingsplaatsen. De officiële aftrap van deze gezamenlijke actie wordt op maandag 13 mei verricht in Utrecht, waar Wouter Nicolaas (ambassadeur van Kinderhulp), Fadime Örgü (kamerlid VVD, woordvoerder jeugdzaken), Peter van Kleij (algemeen directeur Manpower) en Jan Wezendonk (directeur Kinderhulp) met de collectebus de straat op zullen gaan.

Kinderhulp zet zich in voor tienduizenden kinderen in Nederland die niet in een 'normale' thuissituatie kunnen opgroeien. Via instellingen voor jeugdhulpverlening probeert het fonds wat meer kleur te brengen in het bestaan van deze kinderen. Volgens drs. J. Wezendonk, directeur van Kinderhulp, is de vrees voor de gevolgen van de huidige economische situatie niet ongegrond: 'Ook toen het nog goed ging met de economie, merkten we ieder jaar toch dat het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning bleef stijgen. Veel instellingen redden het gewoon niet helemaal op eigen kracht. En met een zwakke economie wordt dat er zeker niet beter op.'

Het hele jaar door komen er bij Kinderhulp aanvragen binnen vanuit onder meer gezinsvervangende tehuizen en pleeggezinnen. Deze beschikken vaak niet over de financiële middelen om 'hun' kinderen af en toe eens iets extra's te kunnen bieden. Het gaat daarbij niet om buitensporige wensen. Soms wil een tehuis bijvoorbeeld eens een weekje met een groep op zomerkamp, soms gaat het om wat nieuw speelgoed, of is er een individueel kind dat dolgraag lid wil worden van een sportvereniging. Kinderhulp verdeelt het ingezamelde geld zo eerlijk mogelijk over de vele aanvragende instanties.


---

Wilt u bij deze aftrap aanwezig zijn, dan bent u vanaf 12.30 uur welkom in de vestiging van Manpower Uitzendorganisatie aan het Neude 1 in Utrecht. Voor nadere informatie over Kinderhulp kunt u contact opnemen met Erna Metz of Marion Reuvers van Kinderhulp (0570 - 611 899) of met Janine Fluyt, manager marketing communications van Manpower Nederland, (06) 536 94 154.

13 mei 02 10:45

Deel: ' Uitzendorganisatie en prominenten collecteren voor Kinderhulp '
Lees ook