Uitzet glasaal door nieuwe stichting Dupan


Visserijberoepsgroepen tekenen convenant voor duurzaam herstel

WOLPHAARTSDIJK, 20100421 -- Viskwekers, vissers en vishandelaren hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen. Daartoe is vandaag een convenant getekend waarin de partijen zich bereid verklaren om samen te werken en een fonds op te richten waaruit de komende jaren zal worden genvesteerd in het herstel van de palingstand.

Het convenant werd vandaag door de drie partijen uit de palingsector ondertekend ter gelegenheid van de uitzet van de eerste glasaal in het kader van het herstelproject `Uitzet glas- en pootaal 2010' dat door het Productschap Vis wordt geleid. De eerste uitzetting betreft 170 kg glasaal (een half miljoen glasalen) in het Veerse Meer. Deze eerste uitzet is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met het ministerie van LNV in het kader van het kader van het Nederlandse Operationeel Programma `Perspectief voor een duurzame visserij' wordt uitgevoerd. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecordineerd door het Productschap Vis.

Duurzaam op peil brengen

Het moet beter met de palingstand in Nederland. Over de oorzaak van de afname is nog maar weinig bekend. Vast staat dat jonge paling het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks kan bereiken, terwijl volwassen exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken. Met het convenant willen de palingkwekers, -vissers en -handel/verwerkers, die tezamen 80% van de palingsector vertegenwoordigen, de palingstand duurzaam veilig te stellen en daarmee een bijdrage leveren aan het duurzaam in stand houden van de soort en exploitatie mogelijk maken.

Onderzoek

Door de partijen uit de palingsector is een convenant getekend waarin men zich bereid verklaart om samen te werken aan een duurzaam herstelplan. Daartoe wordt de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) opgericht. Deze stichting zal zich in samenwerking met een het ministerie van LNV gaan inzetten voor een duurzaam nationaal aalherstelplan waarmee het herstel van deze vissoort wordt gewaarborgd. Namens de stichting DUPAN zegt William Swinkels: "Wij willen een fonds oprichten waaruit de komende jaren wordt genvesteeerd in het uitzetten van glasaal, het beheren van de aalbestanden in Nederland zodat die probleemloos kunnen opgroeien en ook diepgaand onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitvoeren als basis voor gefundamenteerd beleid voor een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren."

Verantwoord

DUPAN vindt dat er meer inzet kan worden gepleegd dan het huidige Aalherstelplan van de overheid verplicht. Swinkels: "Je lost het probleem niet op met een vangstverbod; en stoppen met het eten van paling is ook geen goede oplossing. Wij willen op een verantwoorde manier paling mogen vangen, kweken en eten. Daarom nemen wij nu het voortouw voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar wat er nu werkelijk aan de hand is met de palingstand in ons land. Tegelijkertijd willen wij de paling structureel uitzetten en de vangstmethoden verbeteren. Voor de duurzame verwerking worden er nieuw ontwikkelde technieken ingevoerd. Met een duurzame exploitatie is de sector in staat om ook in de toekomst er voor te zorgen dat er voldoende glas- en pootaal wordt uitgezet. En door geslachtrijpe aal naar zee te helpen, dragen vissers ertoe bij dat de soort op verantwoorde wijze in stand kan blijven."

Over DUPAN

De DUPAN is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). Verenigd in DUPAN willen deze partijen activiteiten ontplooien die bijdragen aan de realisatie van een duurzaam herstel en instandhouding van de aalstand in de Nederlandse binnenwateren; oplossingen brengen voor diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal; komen tot een milieuverantwoord en duurzaam productieproces; duurzame instandhouding van de Nederlandse palingsector.

Over Productschap Vis

De Nederlandse vissector is goed georganiseerd. Vissers, vis- en schelpdierkwekers, visverwerkers, groothandelaren en detaillisten, iedereen heeft z`n eigen belangenorganisatie. Maar daarnaast hebben zij ook gezamenlijk hun krachten gebundeld, in het Productschap Vis.

Hoge resolutie foto's zijn verkrijgbaar op verzoek: csteijger@jeronimus-company.nl

//Einde bericht


Deel: ' Uitzet glasaal door nieuwe stichting Dupan '
Lees ook