Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Uitzicht belemmerde beplanting.

Gevaar en overlast!!!!

Door het mooie weer groeit en bloeit alle uitbundig en in volle pracht. Toch blijkt veel overhangend groen voor overlast te zorgen voor het verkeer.
Op grond van artikel 2.1.6.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Amerongen is het verboden 'beplating aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd'.
Houdt daar dus goed rekening mee en snoei de beplanting zover weg dat het verkeer er geen hinder van kan ondervinden. Het vrijgekomen kleine snoeihout en de kort gemaakte taken kunt u zelf in uw achtertuin composteren of in de bruine container deponeren die iedere woensdag wordt opgehaald. Het grote snoeihout, dat niet in de bruine container kan, dient u netjes bij elkaar te binden en bij het grofvuil te leggen (ophaaldag 11 juli 2002).

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitzicht belemmerde beplanting Amerongen '
Lees ook