Universiteit Maastricht


Persbericht 11 februari 1999

Voor ontwikkeling elektronische studentgerichte leeromgevingen

UM sluit samenwerkingsovereenkomst met Stanford University (VS)

De Universiteit Maastricht heeft met de Amerikaanse Stanford University een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs.
Onder meer gaan deskundigen van Stanford University de komende drie jaar de Tans Wisselleerstoel bezetten, genoemd naar de grondlegger van de Universiteit Maastricht (UM).
De ontwikkelingen van ICT en onderwijs zijn voor de UM de komende jaren een van de speerpunten van beleid, tegen de achtergrond van het onderwijsvernieuwende profiel van de instelling. "De samenwerking met Stanford past prima in dat beleid", zegt rector prof.dr. A. Nieuwenhuijzen Kruseman die eerder deze maand in de VS de samenwerkingsovereenkomst met Stanford University heeft ondertekend.

‘Learning lab’

Afgelopen december is door de UM het Maastricht McLuhan Institute opgericht, met steun van onder meer de provincie, het LIOF, de hogescholen Maastricht en Limburg en het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek (LUC). Onderdeel van het McLuhan-instituut is een ‘learning lab’, voor experimenten met ICT-toepassingen in groepsgerichte onderwijsvormen, die kenmerkend zijn voor het Maastrichtse onderwijs. Daarbij gaat het onder meer om onderwijsmiddelen als virtuele onderwijsgroepen en elektronische blokboeken inclusief toetsen.

Mondiale samenwerking

Stanford University heeft het concept ontwikkeld voor het ‘learning lab’. Stanford is een van de weinige universiteiten in de Verenigde Staten die expliciet hebben gekozen voor de ontwikkeling en implementatie van ICT-toepassingen in studentgerichte leeromgevingen.Een sterk accent ligt daarbij op mondiale samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs en de industrie.
Voor de UM biedt de Tans Wisselleerstoel een uitstekende mogelijkheid om aan de samenwerking verder vorm te geven door uitwisseling van expertise met Stanford University. Directeur Christopher Thomsen van het Stanford Learning Lab is de eerste die de Tans Wisselleerstoel gaat bezetten.

Deel: ' UM sluit samenwerkingsovereenkomst met Stanford University '
Lees ook