Universiteit Maastricht


Persbericht 3 februari 1999

Verbetering berichtgeving promotie over vallen van ouderen

In de berichtgeving van de afgelopen dagen in de regionale en landelijke media over de promotie van drs. Paul Stalenhoef aan de Universiteit Maastricht naar het vóórkomen, de risicofactoren en de gevolgen van het vallen van zelfstandig wonende ouderen zijn twee onjuistheden geslopen.

Ten eerste is het vallen onder ouderen niet de belangrijkste doodsoorzaak. Vallen is in de categorie ongevallen doodsoorzaak nummer 1.

Ten tweede is de constatering dat ongeveer een derde van de ouderen die een heupoperatie ondergaan, binnen drie maanden overlijdt, geen conclusie van drs. Stalenhoef. Hij refereert op dit punt aan eerder Belgisch (universiteit van Leuven) en Amerikaans onderzoek, waaruit respectievelijk overlijdenspercentages van 25 in de eerste drie maanden tot 33 binnen één jaar na de ingreep naar voren zijn gekomen. Stalenhoef voegt daar aan toe dat de registratie van de doodsoorzaak geen sinecure is. Vaak is een heupfractuur eerder aanleiding dan oorzaak voor overlijden. Gebleken is dat de achteruitgang van de gezondheid van ouderen zich na een (ingrijpende) heupoperatie versneld voortzet. In die zin is sprake van een katalysatoreffect.

Deel: ' UM Verbetering berichtgeving promotie vallen van ouderen '
Lees ook