UMC Utrecht gaat laaggeletterdheid aanpakken


UTRECHT, 20110913 -- Het UMC Utrecht gaat beter inspelen op laaggeletterdheid. Dinsdag 6 september startte het UMC Utrecht, als eerste universitair medisch centrum in Nederland, een samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven. Laaggeletterdheid beïnvloedt de kwaliteit van zorg, omdat laaggeletterden informatie en instructies niet goed begrijpen.

Het UMC Utrecht richt zich in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven zowel op laaggeletterde patiënten als op laaggeletterde medewerkers. Afgelopen dinsdag ondertekenden Jan Kimpen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht, en Paul Mosterd, directeur van Stichting Lezen & Schrijven, hiervoor een overeenkomst.

Jan Kimpen: “Wij willen laaggeletterdheid aanpakken, omdat we vinden dat alle mensen de kans moeten krijgen om mee te doen. Patiënten moeten zelf de regie kunnen houden over hun gezondheid en medewerkers moeten zich kunnen ontwikkelen op hun werk. Laaggeletterdheid kan dat in de weg staan. Wij gaan ons best doen het UMC Utrecht zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor laaggeletterden.”

Dit voorjaar bracht het UMC Utrecht al in kaart hoeveel laaggeletterde patiënten binnenkomen op de polikliniek voor pre-operatieve screening. Ook onderzocht de afdeling Patiëntencommunicatie hoe goed patiënten het voorlichtingsmateriaal van de polikliniek begrijpen.

In Nederland is tien procent van de volwassenen laaggeletterd. Deze mensen kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te nemen aan onze informatiemaatschappij. Laaggeletterdheid heeft ook zijn weerslag op de kwaliteit van zorg. Aangepaste zorg is moeilijk, omdat laaggeletterdheid een verborgen onderwerp is. Het is niet zichtbaar of een patiënt laaggeletterd is en het taboe is nog steeds erg groot.

Doordat laaggeletterden informatie en instructies niet goed begrijpen, is de kans op fouten en misverstanden veel groter. Dat leidt onder andere tot meer no-show en vertraging in het proces. Slechtere gezondheidsuitkomsten en hogere kosten zijn het gevolg.

Het UMC Utrecht, met ruim 11.000 medewerkers de grootste werkgever in de regio Utrecht, voelt zich verantwoordelijk voor een veilige en stimulerende werkomgeving. Laaggeletterdheid kan werknemers belemmeren in hun dagelijks functioneren en kan een barrière zijn in hun carrière en in hun persoonlijke ontwikkeling. In de zorg werken relatief veel laaggeletterden.


Deel: ' UMC Utrecht gaat laaggeletterdheid aanpakken '
Lees ook