Persberichten - 12/06/2002

Umicore krimpt zinkoutput in met 30.000 ton

Umicore krimpt zinkoutput in met 30.000 ton Ten einde haar activiteiten af te stemmen op de marktbehoeften voor zink, is Umicore van plan in haar vestiging te Overpelt een aantal structurele wijzigingen door te voeren. Op dinsdag 11 juni heeft het bedrijf de ondernemingsraad te Overpelt het voorgestelde reorganisatieplan toegelicht. Bij dit reorganisatieplan zijn 66,5 voltijdse arbeidsplaatsen betrokken. De werkgelegenheid van medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur zal maximaal gevrijwaard worden door de toepassing van diverse maatregelen. Op korte termijn zullen er met de werknemersafgevaardigden gesprekken aangeknoopt worden over de sociale omkadering van de te nemen maatregelen. In het kader van deze reorganisatie, van de aanhoudende lage zinkprijzen en het overaanbod van zink op de wereldmarkt, heeft Umicore eveneens besloten om de voeding van de thermische raffinage voor de productie van zink, specifiek bestemd voor batterijen, voorlopig te beperken tot haar eigen zinkkathodes. De totale jaarlijkse zinkoutput van Umicore zal hierdoor verminderen met ongeveer 30.000 ton. Deze maatregel zou moeten bijdragen tot het herstel van het evenwicht in de zinkmarkt.

Bron: Umicore
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Umicore krimpt zinkoutput in met 30.000 ton '
Lees ook