Persberichten - 25/03/2003

Umicore voorziet een participatie in Eurotungstene

Umicore heeft een princiepsakkoord bereikt met de Zweedse industriële groep Sandvik over de overname van hun 49%-participatie in Eurotungstene Poudres SA.

Eurotungstene Poudres SA (ETP) is gevestigd in het Franse Grenoble en telt een honderstal werknemers. Het bedrijf is gespecialiseerd in de aanmaak van kobalt- en wolfraamhoudende poeders die voornamelijk afzet vinden bij de producenten van diamantgereedschappen.

Deze transactie biedt Umicore de mogelijkheid om een financiële investering te verrichten in een onderneming die bewezen heeft dat ze flinke winsten kan boeken en die tevens bedrijvig is in marktsectoren waarmee Umicore goed vertrouwd is.

Aan deze transactie hangen nog enkele voorwaarden vast zoals de goedkeuring door de bevoegde mededingingsoverheden.

PROFIEL

Umicore is een internationale metaal- en materialengroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Nieuwe Materialen, Koper, Edele Metalen en Zink. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units.

Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan ze weet dat haar expertise inzake materiaalkennis en metallurgie een verschil kan maken, of dat nu is in producten voor alledaags gebruik of in toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, opwindende technologische ontwikkelingen. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op het streven om metalen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: materials for a better life.

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en levert diensten aan een wereldwijd klantenbestand. In 2002 boekte hij een omzet van EUR 3,2 miljard en hij heeft op dit ogenblik ongeveer 9.000 mensen in dienst.

Bron: Umicore
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Umicore voorziet een participatie in Eurotungstene '
Lees ook