UNESCO Centrum Nederland

1949-1999: 50 jaar UCN


Welkom op de Homepage van het UNESCO Centrum Nederland. De UNESCO is de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. In Nederland geeft het UNESCO Centrum Nederland voorlichting over de UNESCO en brengt geld bijeen voor UNESCO-projecten in ontwikkelingslanden.

Actie Sahel? ...Jawel!

Op 11 oktober 1999 bestaat het UNESCO Centrum Nederland (UCN) precies 50 jaar. Wij willen dat vieren met een bijzonder project. Het doel van het UCN is om ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum in de Sahellanden twaalf nieuwe scholen op te zetten, de zogenaamde "leerherbergen".

Scholen in Nederland kunnen ons daarbij helpen. Op een manier die voor de leerlingen aantrekkelijk, interessant en leerzaam is - en hen daadwerkelijk betrekt bij de ontwikkelingen in de derdewereldlanden. Bij de nationale actie Sahel? ...Jawel! kunnen Nederlandse en derdewereldkinderen en hun leerkrachten van elkaar leren. Klik op de onderstaande foto voor meer informatie over de actie en een deelnameformulier.

Leerherbergen in de Sahel? ...Jawel! Klik op de foto voor meer informatie over de actie Sahel? ...Jawel! en een antwoordformulier om mee te doen.


Meer informatie:

* UNESCO Centrum Nederland * UNESCO Depository Library * UNESCO Nieuws * Fondsenwerving voor UNESCO-projecten


Laatst gewijzigd op: 26-08-1999

Deel: ' UNESCO Centrum Nederland bestaat 50 jaar '
Lees ook