UNETO

Ketenaanpak van personeelstekort in ET-branche

Ketenaanpak van personeelstekort in ET-branche

Het aantal medewerkers in de elektrotechnische bedrijfstak moet met ruim 20 procent toenemen. Een ketenbenadering is het antwoord op deze stijgende personeelsbehoefte. Met een nieuwe aanpak van het onderwijs kan al op de basisschool de belangstelling voor techniek worden gestimuleerd. Goede arbeidsvoorwaarden en individuele loonbaanbegeleiding houden de bedrijfstak vervolgens interessant tot aan het pensioen.

De komende jaren staat de ketenbenadering centraal in het arbeidsmarktbeleid van Uneto, de branchevereniging van ondernemers in de elektrotechnische installatie-, reparatie- en detailhandelssector. Dit zei Uneto-voorzitter P.J. de Bont in zijn jaarrede tijdens de Ledenbijeenkomst op 1 november in Utrecht.
In de maatschappij daalt de belangstelling voor technische beroepen. Deze trend is voor de elektrotechniek extra schadelijk, omdat de arbeidsmarktonderzoeken van de opleidingsfondsen OFE Installatie en OFE Detailhandel uitwijzen dat het aantal medewerkers flink moet toenemen: in de installatiesector met 25 procent en in de detailhandel van 20 procent.
Bedrijven hebben vooral behoefte aan hoger opgeleide technici en medewerkers met een bedrijfseconomische en commerciële achtergrond. Dit hangt samen met een gestage uitbreiding van de activiteiten van installatie- en detailhandelsbedrijven. Zij doen steeds meer op het gebied van ICT, advisering en service.

Nieuwe aanpak
De ketenbenadering houdt een integrale aanpak in. Samenwerkend met de opleidingsfondsen richt Uneto zich zowel op vergroting van de instroom als op beperking van de uitstroom. Daartoe zal Uneto de relatie met de onderwijswereld - van basisschool tot universiteit - versterken. Het doel is te komen tot nieuwe lesmethoden en -materialen, waarin de praktische toepasbaarheid van techniek voorop staat.
In de twee CAO's die Uneto en de vakbonden afsluiten, zijn dit jaar wervende bepalingen opgenomen. Zo kent de CAO voor de elektrotechnische detailhandel nu een kinderopvangregeling en een scholingsverlofregeling. Nieuw in de CAO voor het elektrotechnisch bedrijf is een tegemoetkoming in de studiekosten voor leerlingen. In beide CAO's is het salarisniveau van instromers afhankelijk gemaakt van de vooropleiding.

Uit de arbeidsmarktonderzoeken blijkt dat veel ervaren en hoger opgeleide medewerkers op een gegeven moment de bedrijfstak voorgoed de rug toekeren. Een belangrijke oorzaak is dat zij een gebrek aan doorgroeimogelijkheden ervaren.
"Juist in onze branche zijn er echter volop kansen", benadrukte De Bont in zijn speech en deed een dringend beroep op de leden. Om personeel blijvend te motiveren, moeten ondernemers meer aan beroepsontwikkeling doen. Ze vergroten de ontplooiingskansen van medewerkers wanneer ze gerichte cursussen aanbieden, die zijn afgestemd op de persoonlijke capaciteiten, interesse en ambitie.

Primeur
De Ledenbijeenkomst van Uneto is dit jaar bezocht door zo'n zeshonderd leden en genodigden. Onder de noemer 'Teambuilding voor topsport' stond het programma in het teken van instroom en behoud van personeel met als sprekers Tom van 't Hek, bondscoach van het Nederlands dames hockeyteam, en Robin Linschoten, adviseur van verzekeraar Interpolis.
Een primeur voor de aanwezigen was de presentatie van het Uneto-ledennet. Vanaf begin 2000 kunnen Uneto-leden via het Internet op dit besloten netwerk informatie zoeken en uitwisselen over alle aspecten van het ondernemerschap in de elektrotechnische bedrijfstak. Pensioenfonds Mn Services, verzekeraar Interpolis en arbodienst ArboNed zijn bereid om op het Uneto-ledennet één loket in te richten voor de doorgifte van personeelsmutaties, ziek- en hersteldmeldingen. Tevens vergemakkelijkt het ledennet elektronisch voorraadbeheer. Alle Uneto-leden ontvangen binnenkort een gratis aansluiting op het ledennet.

Elektronisch ondernemen
Op initiatief van Uneto is in 1997 het gemeenschappelijk artikelbestand voor de installatiesector G@BI tot stand gekomen. Hierin wordt samengewerkt met fabrikanten en grossiers. Voorheen was G@BI alleen op cd-rom verkrijgbaar. De nieuwste versie met 550.000 producten is nu ook via een internettoepassing beschikbaar. Via het ledennet komt er een koppeling met G@BI.

Deel: ' UNETO ketenaanpak van personeelstekort in ET-branche '
Lees ook