Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Unexus en de Klantcontact Monitor zijn een samenwerking aangegaan om klanten zowel op het gebied van het afhandelen van klantcontacten alsmede op het verbeteren van de kwaliteit van klantcontacten te kunnen helpen

'Wij merken dat onze klanten om totaaloplossingen vragen', zegt Wim Pullens directeur bij Unexus. 'Niet alleen is het belangrijk dat de (technische) organisatie van klantcontacten goed is geregeld, ook de wijze waarop de klantcontacten worden afgehandeld én de klantbeleving zijn voor onze opdrachtgevers van groot belang. Om aan deze vraag tegemoet te komen zijn we een samenwerking met De Klantcontact Monitor aangegaan'. 'De Klantcontact Monitor meet continue de klantbeleving over alle klantcontact kanalen die door de oplossingen van Unexus worden geboden' aldus Hirschel Hessel. 'Het werkt heel eenvoudig' zegt Hessel. 'Wanneer een eindklant contact opneemt via de telefoon krijgt deze de vraag of hij wil meewerken aan een tevredenheidsonderzoek na het gesprek. Indien de klant hiermee instemt wordt hij direct na het gesprek doorverbonden naar de Klantcontact Monitor en kan zijn waardering over het gesprek geven. De resultaten komen direct in de Klantcontact Monitor terug. Dit kan zel fs op medewerker niveau. Ook mail en chat worden direct na het contact uitgevraagd en komen in de Klantcontact Monitor terecht' zegt Hessel.

'Wij verwachten met deze samenwerking een sterke propositie te hebben richting de markt, want kwaliteit en klantbeleving wordt steeds belangrijker!' aldus Pullens. 'En wij willen nu en in de toekomst continue inspelen op de behoefte van onze klanten en prospects!'

Over De Klantcontact Monitor
Het door continu meten gericht inzicht verwerven in de huidige performance. Inzicht en bewustwording! Op basis hiervan kunnen desgewenst adequate maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de klantcontacten te optimaliseren en daar waar mogelijk het aantal klantcontacten te reduceren. De voordelen zijn bijvoorbeeld kostenreductie, verhoging van de klanttevredenheid, en verhoging van de medewerkertevredenheid. De essentie is: meten is weten - benchmarking - trendanalyses. Inzicht in huidige performance en klantbeleving op kanaalniveau is cruciaal.

Over Unexus
Unexus is een jonge innovatieve onderneming op het gebied van contact center-, ICT- en VoIP telefonie oplossingen, gebaseerd op eigen software. Als leverancier van oplossingen voor betere bereikbaarheid, efficiënt routeren van spraak, e-mail en tekst, en workforce management toepassingen helpen zij klanten de interactie met hun klanten te verbeteren en inzicht te krijgen in de eigen bereikbaarheid. Als zuster van Kubion is onder andere een vergaande integratie gerealiseerd met het Kennis- en Klantvolgsysteem Iris.

Deel: ' Unexus en Klantcontact Monitor gaan samenwerking aan '


Lees ook