Uni-Invest

Persberichten

Uni-Invest verkoopt belang in Uni-invest Canada N.V.

Uni-Invest N.V. maakt bekend haar belang (ruim 80 %) in Uni-Invest Canada N.V. te hebben verkocht aan een groep investeerders. De totale opbrengst bedraagt ruim 7,5 miljoen CAD. De overdracht van de aandelen zal vermoedelijk eind september 2001 plaatsvinden. Tevens zal na goedkeuring door de aandeelhouders (middels een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders) een volledig nieuw bestuur worden aangesteld.

Deze verkoop past in de voorgenomen strategie van Uni-Invest N.V. om haar indirecte belangen af te stoten. De kopers van de aandelen Uni-Invest Canada N.V. zijn voornemens om het fonds Uni-Invest Canada N.V. een nieuwe beleggingsstrategie mee te geven. De naam Uni-Invest Canada N.V. zal worden gewijzigd in een nog nader bekend te maken naam. De beleggingsstrategie blijft onroerend goed, echter de markt die gezocht wordt betreft Europa in plaats van Canada. Uni-Invest N.V. heeft vertrouwen in de voorgenomen beleggingsfilosofie van de groep investeerders.

Uni-Invest Canada N.V. is de voorzetting van N.V. Nederlandsche Elevator (Beleggings) Maatschappij (NEBM) dat vanaf haar oprichting in 1914 is genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs N.V.. NEBM werd op 27 april 1999 omgevormd tot Uni-Invest Canada N.V. door middel van een statutenwijziging. Het aandeel Uni-Invest Canada N.V. is vanaf begin mei 1999 genoteerd in CAD. De beleggingsstrategie van Uni-Invest Canada N.V. was gericht op het indirect investeren middels participaties en deelnemingen in Canadese vastgoed projecten. In het boekjaar 2000 zijn deze belangen tegen contanten verkocht en ondergebracht in het aan de Toronto Stock Exchange genoteerde vastgoedfonds Homburg Invest Inc.. Dientengevolge bezit Uni-Invest Canada N.V. op dit moment alleen liquide middelen.

Amsterdam, 5 september 2001

UNI-INVEST N.V.
De Directie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7404

Deel: ' Uni-Invest verkoopt belang in Uni-invest Canada N.V. '
Lees ook