UNICEF-lesmateriaal in teken van kinderrechten

Datum uitgave: 23-09-1999

Kinderrechten staan centraal in het nieuwe UNICEF-lespakket voor het basisonderwijs, Kinderen eerst. UNICEF Nederland vraagt dit jaar extra aandacht voor dit thema in verband met het 10-jarig bestaan van het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind. Kinderen eerst bevat vier leskaternen en is geschikt voor alle groepen van de basisschool. Ook een cd en een videofilm maken onderdeel uit van het pakket. Naar verwachting zullen ongeveer 1000 basisscholen het lesmateriaal gaan gebruiken.

Het lespakket informeert kinderen over kinderrechten, rechten die gelden voor alle kinderen ter wereld. Juist daarom gaat het lespakket in op de leefsituatie van kinderen in zowel westerse landen als ontwikkelingslanden. Zonder voorbij te gaan aan bestaande problemen, probeert Kinderen eerst de negatieve beeldvorming over het leven van kinderen in ontwikkelingslanden te doorbreken.

Het UNICEF-lespakket legt uit hoe kinderrechten zijn onder te verdelen in rechten ter bescherming, rechten die voorzieningen als onderwijs, voeding en gezondheidszorg claimen en rechten die kinderen in staat stellen zich te uiten en mee te praten. Concrete voorbeelden, illustraties, leesteksten en doe-opdrachten verduidelijken de verschillende kinderrechten.

Leer-krachten kunnen met verschillende werkvormen aan de slag. De lessen zijn los van elkaar te gebruiken, maar eveneens tezamen als een zelfstandig project. De cd bevat verhalen en meezing-liedjes. De speciaal geproduceerde videofilm toont kinderen de belangrijkste kinderrechten in de dagelijkse praktijk in ontwikkelingslanden. Het lespakket kost 30,-- (exclusief BTW en verzendkosten) en is te bestellen bij UNICEF (070-3339300) of Uitgeverij ZORN (071-5149141).

Kinderrechten staan ook centraal in de Nationale Spreekbeurtactie die UNICEF op vrijdag 19 november voor de tweede keer organiseert. Op basisscholen in heel Nederland houden kinderen van de midden- en bovenbouw op deze dag spreekbeurten over kinderrechten. Vorig jaar hebben meer dan 1000 schoolklassen aan deze actie deelgenomen. De inschrijving staat voor scholen open tot 10 november.

Deel: ' UNICEF-lesmateriaal in teken van kinderrechten '
Lees ook