expostbus51


UNICEF

polio bijna overwonnen, AIDS-drama groeit

EMBARGO TOT 22 JULI 1999, 16:00 UUR

UNICEF-Jaarrapport .The Progress of Nations.:
POLIO BIJNA OVERWONNEN, AIDS-RAMP GROEIT SCHRIKBAREND

Den Haag, 22 juli 1999- Polio kan in 2000 wereldwijd uitgeroeid zijn. Ruim veertig jaar na ontdekking van het polio-vaccin, is het aantal slachtoffers teruggedrongen van jaarlijks 500.000 tot 5.108 in 1998. Alleen al afgelopen jaar werden 450 miljoen kinderen ingeënt tegen de verlammingsziekte. Dat meldt het vandaag gepubliceerde UNICEF-jaarrapport .The Progress of Nations 1999.. Tegenover de succesvolle polio-bestrijding plaatst het rapport de dramatische groei van de AIDS-epidemie. Dagelijks raken 16.000 mensen besmet met HIV, 10 daarvan is jonger dan vijftien jaar. Ruim 8 miljoen kinderen zijn wees geworden door AIDS, in 2000 zijn dat er waarschijnlijk al 13 miljoen. UNICEF roept in .The Progress of Nations. de regeringen van de zwaar getroffen landen op meer openheid te betrachten in de bestrijding van de epidemie. Westerse landen, zo vindt UNICEF, moeten die strijd steunen en de dalende trend van de ontwikkelingshulp een halt toeroepen.

Voordat in 1955 het polio-vaccin werd ontdekt, raakten jaarlijks 500.000 mensen verlamd, of overleden aan de gevolgen van polio. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF zetten zich, samen met andere partners, al jaren in voor de bestrijding van de ziekte. Vanaf de Wereldtop voor Kinderen (1990) die de uitbanning van polio opnam in het Actieplan voor 2000 kwam de polio-campagne in een stroomversnelling. Het aantal polio-gevallen nam tussen 1988 en 1998 wereldwijd met 86 af. Inmiddels zijn Noord- en Zuid-Amerika officieel polio-vrij verklaard en is de ziekte ook elders bijna uitgeroeid. De bestrijding concentreert zich nu op landen als India, Bangladesh en Pakistan in Zuid-Azië en Nigeria, Somalië en Soedan in Afrika. De campagne voorkomt tegenwoordig polio-besmetting bij 2 à 3 miljoen kinderen per jaar.

De bestrijding had nooit zo succesvol kunnen zijn zonder de zogenaamde .Nationale Immunisatiedagen.: in een of enkele dagen worden in een land alle kinderen onder de vijf ingeënt tegen polio. UNICEF, WHO, de betreffende regering en vaak duizenden plaatselijke organisaties zetten massamedia, theater, muziek en andere communicatie-middelen in om vooraf ruchtbaarheid te geven aan deze campagne. Om ook moeilijker toegankelijke gebieden te kunnen bestrijken wordt vaak een heel arsenaal aan vervoersmiddelen gebruikt: boten, vliegtuigen, fietsen, motoren, kamelen, paarden. In oorlogsgebieden als Afghanistan, Sri Lanka of Bosnië werden speciale gevechtspauzes afgedwongen om immunisatiedagen mogelijk te maken. Alleen al in 1998 werden dankzij de Nationale Immunisatiedagen wereldwijd 450 miljoen kinderen beschermd tegen polio. India, waar 70 van alle poliogevallen voorkomen, immuniseerde in dat jaar op één dag 134 miljoen kinderen.

Zolang polio nog voorkomt, dient er mondiaal $1,5 miljard uitgegeven te worden om verspreiding te voorkomen. Voor UNICEF reden te meer om te pleiten voor zo snel mogelijke eliminatie. Bovendien geeft de succesvolle campagne een hoopvol signaal af, aldus UNICEF-directeur Carol Bellamy: .De bestrijdingsstrategie van polio is van onschatbare waarde voor het creëren van nieuwe vaccins en het indammen van AIDS in de volgende eeuw..

De AIDS-epidemie
Het AIDS-virus verspreidt zich nog altijd in hoog tempo. In absolute aantallen wordt Afrika bezuiden de Sahara het zwaarst getroffen, maar de verspreiding van het virus in Azië is minstens zo zorgwekkend. HIV besmet zo.n 16.000 mensen per dag, waarvan 10 jonger dan 15 jaar. Binnen de laatste groep blijken meisjes veel kwetsbaarder dan jongens. In Afrikaanse landen onder de Sahara hebben ze zelfs een zesmaal hogere infectiekans.

Ook het aantal kinderen dat hun moeder of beide ouders door AIDS verliest groeit schrikbarend. In 2000 zullen er naar verwachting 13 miljoen .AIDS-wezen. zijn. Ruim 90 van deze kinderen leeft in Afrika onder de Sahara. In Uganda bijvoorbeeld is meer dan 1 op de 10 kinderen wees. In Zambia leven ruim 90.000 wezen op straat. Anderen vinden onderdak bij familie of proberen het ouderloze gezin zelf draaiend te houden. AIDS-weeskinderen zitten in een buitengewoon kwetsbare positie. Naast de emotionele problemen, zijn ze veel vaker ondervoed, ongeletterd en uitgebuit. UNICEF Nederland voert dit najaar speciaal campagne voor deze bijzonder kwetsbare groep.

Meer nog dan een medische doorbraak, is de bestrijding van de AIDS-epidemie gebaat bij politieke doorbraken. .De cruciale factor in succesvolle preventie is politieke openheid en betrokkenheid., aldus het UNICEF-rapport:. Stilzwijgen, stigma.s en schaamte zijn de grootste obstakels. In Uganda, een van eerst en zwaarst getroffen landen, heeft dankzij een regeringsstrategie van openheid en voorlichting het aantal HIV-besmettingen weten af te remmen van 239.000 in 1987 tot 57.000 in 1997. Ook landen als Thailand en Senegal bewijzen het succes van deze strategie. Financiële steun van uit de Westerse wereld blijft echter noodzakelijk om de gevolgen van de epidemie komende decennia op te vangen. De AIDS-problematiek zal bijvoorbeeld in Zimbabwe in 2005 60 van het gezondheidszorg-budget opslokken. UNICEF stelt evenwel in .The Progress of Nations. met bitterheid vast dat de gezamenlijke ontwikkelingshulp tussen 1992 en 1997 met 21 afgenomen is.

Voor meer informatie, foto.s en Betacam-materiaal: UNICEF Nederland - Maarten Bijl (persvoorlichter): 070-3339336 / 06-512 82 198

21 jul 99 16:59

Deel: ' UNICEF Polio bijna overwonnen, AIDS-ramp schrikbarend '
Lees ook