Opening tentoonstelling 'Naar een nieuwe tijd voor kinderen'

Datum uitgave: 14-09-1999

UITNODIGING

Opening UNICEF-tentoonstelling Naar een nieuwe tijd voor kinderen-10 Jaar Rechten van het Kind

Maandag 20 september 1999 14.00 -14.30 uur

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag

Den Haag, 14 september 1999

Kinderen bieden Minister Herfkens eigen kindermiljoenen-nota aan

Daags voor Prinsjesdag bieden kinderen hun eigen miljoenen-nota aan de Nederlandse regering aan. Dit om het belang van kinderrechten te benadrukken en er bij de regering op aan te dringen kinderrechten hoog op de beleidsagenda te zetten. De aanbieding vindt plaats tijdens de officiële opening van de UNICEF-tentoonstelling Naar een nieuwe tijd voor kinderen, door minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking en UNICEF-directeur Henk Franken. In zijn toespraak zal Franken aandringen op een meer prominente plek voor kinderrechten in het Nederlandse regeringsbeleid.

De tentoonstelling Naar een nieuwe tijd voor kinderen laat zien hoe het staat met kinderrechten en wat er nog moet gebeuren om de situatie van kinderen overal ter wereld te verbeteren. Zo komen bijvoorbeeld het recht op onderwijs, kinderarbeid, bescherming tegen sexuele uitbuiting, het recht op bescherming tegen de gevolgen van oorlog, het recht op te groeien bij familie, het recht op spel en ontspanning, schoon drinkwater en voeding en het recht op een eigen mening aan bod. UNICEF maakt zich sterk om kinderrechten overal ter wereld te realiseren.

De opening van de tentoonstelling valt op een moment waarop kinderrechten volop in de belangstelling staan. De Nederlandse regering zal namelijk begin oktober 1999 rapporteren aan het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève over de rechtspositie van kinderen.

De expositie gaat de komende zeven maanden reizen door Nederland via Den Haag naar Vlissingen, het Tropen Instituut in Amsterdam, Leeuwarden, Arnhem en Maastricht.

Voor aanmelding voor de opening kunt u bijgaand formulier faxen naar UNICEF Nederland. U kunt nadere informatie verkrijgen bij Maarten Bijl (persvoorlichter, tel 070-3339336 of 06-51282198) of bij Annette Zeelenberg (tel: 070-3339325)

Deel: ' UNICEF-tentoonstelling Naar een nieuwe tijd voor kinderen '
Lees ook