UNICEF

Dreigende acute ondervoeding kinderen Ethiopie

Datum uitgave: 07-04-2000

Den Haag, 7 april 2000

UNICEF Ethiopië: voedselhulp alleen is onvoldoende VOOR RUIM 1 MILJOEN KINDEREN DREIGT ACUTE ONDERVOEDING

Meer dan 1 miljoen kinderen in Ethiopië dreigen door acute ondervoeding ten prooi te vallen aan dodelijke ziekten als mazelen en diarree. Voedselhulp alleen is derhalve onvoldoende, zo benadrukt UNICEF in Ethiopië. UNICEF verstrekt weerstandverhogende middelen en heeft een grootscheepse inentingscampagne gepland. Op de oproep van UNICEF aan de internationale gemeenschap om dit gezondheidsprogramma ter waarde van $7.7 miljoen te ondersteunen is nauwelijks gereageerd. Het geld is nu nodig. De tijd dringt, aldus Rodney Phillips van UNICEF in Ethiopië. UNICEF Nederland heeft inmiddels 500.000 beschikbaar gesteld.

De huidige noodsituatie is het gevolg van drie achtereenvolgende jaren van droogte. In totaal worden nu naar schatting 8 miljoen Ethiopiërs bedreigd door hongersnood. In het zuidoosten van Ethiopië zou 95% van het vee gestorven zijn en het overgebleven vee is niet meer in staat om melk te leveren. In Yabello Woreda, in het zuiden van Ethiopië, is volgens een recente steekproef reeds een kwart van de kinderen acuut ondervoed. Overigens zijn ook andere landen in de Hoorn van Afrika getroffen door de droogte.

UNICEF verstrekt in het zuidoosten van Ethiopië het voedingszout ORS tegen diarree, antibiotica en calorierijke biscuits. Een volgend transport met 500.000 zakjes ORS en 86 ton biscuits is momenteel onderweg. Als de internationale gemeenschap snel geld ter beschikking stelt, kan UNICEF een inentingscampagne starten om de meest kwetsbare kinderen te behoeden voor mazelen. De campagne richt zich met name op het zuiden van Omo, Oromiya en Somali. Bovendien moeten extra watervoorzieningen gecreëerd worden en de door te intensief gebruik beschadigde waterpompen op zeer korte termijn hersteld worden.

Deel: ' UNICEF voedselhulp Ethiopië alleen is onvoldoende '
Lees ook