UNICEF wil kinderen bovenaan anti-oorlogsagenda

Datum uitgave: 07-05-1999

Prominente rol voor Kinderfonds tijdens mondiale vredesconferentie UNICEF wil kinderen bovenaan anti-oorlogsagenda 21ste eeuw

Kinderen moeten centraal staan in de pogingen om te komen tot uitbanning van oorlogsgeweld in de komende eeuw, vindt UNICEF. Tijdens de Hague Appeal for Peace, de mondiale vredesconferentie die van 11 tot 15 mei 1999 in Den Haag plaatsvindt, zullen UNICEF-vertegenwoordigers aandringen op concrete maatregelen ter bescherming van kinderen tegen oorlogsgeweld. Ook kinderen van de door UNICEF gesteunde Colombiaanse vredesbeweging zullen in dit verband hun stem laten horen.

De Hague Appeal for Peace, georganiseerd ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de eerste Haagse vredesconferentie, brengt honderden organisaties vanuit de hele wereld bijeen om de Hague Agenda for Peace and Justice for the 21st Century op te stellen. Wereldleiders zullen de komende tijd deze anti-oorlogsagenda bespreken, onder meer tijdens de Algemene Vergadering van de VN.

De bijdrage van UNICEF aan de Hague Appeal for Peace concentreert zich op 12 mei, de officiële openingsdag, achtereenvolgens op de volgende momenten:

· Tijdens de openingssessie (09:30-13:00) vraagt UNICEF-directeur Carol Bellamy in haar speech speciaal aandacht voor de kwetsbaarheid van kinderen in oorlogssituaties. Bovendien zal een groep kinderen van de Colombiaanse Vredesbeweging van Kinderen, na vorig jaar in 1999 opnieuw genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, op uitnodiging van UNICEF het woord voeren. Zangeres en UNICEF-ambassadrice Judy Collins zal onder meer haar Song for Sarajevo ten gehore brengen.

· De opening van de nieuwe UNICEF-tentoonstelling (225 m²) over landmijnen (Centrale Market Place om 13:10). Tezamen met Graça Machel, Zuid-Afrikas First Lady en opsteller van een invloedrijk VN-rapport over de gevolgen van oorlog voor kinderen, openen Carol Bellamy en Judy Collins de tentoonstelling officieel.

· De UNICEF-workshop Children as a Zone of Peace (13:45-15:00). Bellamy, Machel, directeur Henk Franken van UNICEF Nederland, UNICEF-veldwerkers en kinderen van de Colombiaanse vredesbeweging wisselen van gedachten met de aanwezigen over mogelijkheden om kinderen in de toekomst te beschermen tegen oorlogsgeweld. Alle sprekers zijn aanwezig bij de aansluitende persconferentie (15:00-15:30).

· De Nederlandse Coalitie tegen het gebruik van Kindsoldaten, waarin ook UNICEF Nederland vertegenwoordigd is, organiseert een workshop (15:30-17:00) over de mogelijkheden om een einde te maken aan de inzet van kindsoldaten. Tijdens de aansluitende persconferentie (17:00-17:30) worden de conclusies gepresenteerd.

Deel: ' UNICEF wil kinderen bovenaan anti-oorlogsagenda '
Lees ook