Gemert, 3 mei 1999

Unidek wil tot vier grootste EPS-verwerkers van Europa behoren

In het vandaag gepubliceerde financieel jaarverslag 1998 van Unidek Beheer B.V. (kortweg Unidek) in Gemert schrijft de Raad van Bestuur dat de onderneming in het verslagjaar volop in beweging was, in het bijzonder in het kader van de realisatie van de doelstelling te blijven groeien en, als zelfstandige onderneming, tot de vier grootste EPS-verwerkers van Europa te behoren. De in 1998 behaalde nettowinst bedraagt ƒ 9.022.000, meldt de Raad van Bestuur, die daarbij opmerkt dat niet het behalen van (een hoge) winst de voornaamste doelstelling van de onderneming is, maar het waarborgen van de continuïteit.

De activiteiten van Unidek stoelen op de productie van het milieusparende isolatiemateriaal EPS (geëxpandeerd polystyreen). Met een productiecapaciteit van ruim 3,5 miljoen m³ per jaar is Unidek één van de grootste EPS-producenten ter wereld. De onderneming is in Europa marktleider op het gebied van zelfdragende isolerende sandwichelementen voor hellende daken. Het productenprogramma omvat verder onder meer grootschalige en breedschalige dakelementen, plat-dak- en gevelelementen, spouwmuurisolatie- en renovatieproducten en een prefab funderingsbekistingsysteem van EPS. Daarnaast is de onderneming toonaangevend als het gaat om hoogwaardige systeembouw (Volumebouw).

Unidek omvat elf werkmaatschappijen - gevestigd in Nederland (zes), Duitsland (drie), België (één) en Frankrijk (één) - met in totaal bijna 700 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Gemert.

In het financieel jaarverslag 1998 noemen Hendrik van Dijk en drs. Anton van Zeeland, de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, de belangrijkste activiteiten van de onderneming in het verslagjaar: "Per 1 april 1998 namen we de EPS-activiteiten van de firma Gebr. Roesler GmbH in Mühlacker, in het zuiden van Duitsland, volledig over. Inmiddels is, in het in de omgeving gelegen Bretten, een nieuwe EPS-fabriek voor de hiervoor opgerichte werkmaatschappij Unidek Dämmtechnik GmbH gebouwd. Voorts richtten we samen met de in Burkhardtsdorf, in het oosten van Duitsland, gevestigde firma Schüngel-Chemie Burkhardtsdorf GmbH een nieuw EPS-productiebedrijf op, Schüngel Dämmtechnik GmbH genaamd. Per 1 mei 1998 nam deze werkmaatschappij de activiteiten van Schüngel GmbH & Co. Dämm- und Isolierstoffe KG op het gebied van EPS over. Daarnaast zijn in 1998 de productiefaciliteiten van onze eigen grondstoffenproducent Unipol Holland B.V. in Oss via nieuwbouw aanzienlijk uitgebreid, waardoor de productiecapaciteit werd verdubbeld. Ten slotte zijn we ten behoeve van Van Dijk Produktie B.V. in Gemert gestart met de bouw van een nieuwe productiehal van ruim 30.000 m²." De investeringen in 1998 beliepen ƒ 48.910.000. Ze werden overwegend gepleegd ten behoeve van de uitbreiding van de productiefaciliteiten van de vier genoemde werkmaatschappijen.

"In het verslagjaar hebben we in Nederland, onze grootste markt, méér EPS afgezet dan in 1997, maar wel met een kleinere marge," aldus de Raad van Bestuur. "De concurrenten worden professioneler en de afnemers prijsbewuster, met als gevolg dat de druk op de prijzen groter was dan ooit. Voorts werden we in het verslagjaar geconfronteerd met een dalende woningbouwproductie. Ten slotte was 1998 een bijzonder nat jaar (het natste sinds 1849), waardoor het werk op veel bouwplaatsen lang stil heeft gelegen en wij onze producten niet konden leveren. In Duitsland, onze op één na grootste markt, hebben we in het verslagjaar minder EPS afgezet dan in 1997, met name omdat we gedurende enige tijd het lage prijsniveau niet wensten te volgen."

In vergelijking met 1997 is het gemiddeld aantal medewerkers van Unidek in 1998 toegenomen van 616 naar 673. Per 31 december 1998 bedroeg het aantal medewerkers 696 (per 31 december 1997 was dat 621). De toename is voornamelijk het gevolg van de overname van respectievelijk de participatie in Unidek Dämmtechnik GmbH (11 medewerkers) en Schüngel Dämmtechnik GmbH (41).

Wat de toekomst van Unidek betreft, meldt de Raad van Bestuur: "Onze inspanningen zijn en blijven primair gericht op het waarborgen van de continuïteit van de onderneming. Groei c.q. uitbreiding is in dit verband noodzakelijk. Daarnaast streven we onveranderd naar omzetgroei door nieuwe producten (productontwikkeling is en blijft een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten) en naar margegroei door kostenbesparingen. De investeringen in 1999 zullen naar verwachting ruim ƒ 50.000.000 bedragen. Zonder twijfel realiseren we in 1999, voor het eerst in de 30-jarige geschiedenis van Unidek, een omzet van meer dan ƒ 300.000.000."

Deel: ' Unidek wil tot vier grootste EPS-verwerkers Europa behoren '
Lees ook