Gemeente Amersfoort


juli 1999

Uniek concept zorgvoorzieningen Vathorst

Onder het motto 'de patient centraal' willen de gemeente Amersfoort, Ziekenhuis Eemland, de Regionale Huisartsen Vereniging Eemland en zorgverzekeraar ANOVA een unieke vorm van zorg realiseren in de nieuw te bouwen Amersfoortse woonwijk Vathorst. Dit voornemen is vastgelegd in een intentieverklaring, die op donderdag 10 juni is ondertekend door de vier initiatiefnemers.

Uitgangspunt van de vier partijen is het realiseren van 'vraaggerichte' zorg in Vathorst. Dit betekent dat de zorg zoveel mogelijk naar de patint moet worden gebracht in plaats van andersom. Daarnaast is het de bedoeling dat de zorgvernieuwing gericht is op het versterken van de ketenkwaliteit van zorg. Met andere woorden: ten gunste van de patient dienen zorgverleners hun dienstverlening zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Met het ondertekenen van de intentieverklaring wordt er een belangrijke stap gezet naar de daadwerkelijk zorgvernieuwing; de naar schatting 30.000 toekomstige bewoners van Vathorst zullen daarvan profiteren.

Deel: ' Uniek concept zorgvoorzieningen Vathorst Amersfoort '
Lees ook