Uniek congres over kunst, culturele diversiteit en duurzaam ondernemen


Stad van Morgen en Next MOVE slaan handen ineen voor congres op 25 maart 2010

EINDHOVEN, 20100313 -- Op 25 maart organiseert Next MOVE in samenwerking met Stad van Morgen het Congres Culturele Diversiteit en Duurzaam Ondernemen. Locatie is het Van Abbemuseum in Eindhoven. Tijdens dit congres worden de bezoekers op de hoogte gebracht over de thema's culturele diversiteit en duurzaam ondernemen en zijn er volop netwerkmogelijkheden. Tevens wordt de Multidimensioneel Ondernemerschap Index Award tijdens het congres uitgereikt aan een ondernemer

Business spiritualiteit en hoogleraar uit Iran

Een inspirerend programma vol met sprekers op het snijvlak van kunst, cultuur en ondernemen. Dat is wat de bezoekers van het congres voorgeschoteld krijgen.
'De kredietcrisis als de sleutel tot de morele bewustwording van echte welvaart'. Een prikkelende uitspraak van spreker op dit congres Jean-Paul Close, tevens voorzitter van Stad van Morgen. De uit Iran afkomstige en tijdelijk in Den Haag woonachtige grafisch kunstenaar en hoogleraar Beeldcultuur (Universiteit van Teheran) Reza Abedini, houdt een voordracht over de beelden, taal en tekens van het Midden Oosten.

Uitreiking Multidimensioneel Ondernemerschap Index Award

Voorzitter Jean-Paul Close van Stad van Morgen reikt op het congres de Multidimensioneel Ondernemerschap Index Award uit. Uit handen van Frank Kraakman, CEO van IAK Verzekeringen ontvangt de winnaar bovendien een extra waardering. Tevens aanwezig bij deze uitreiking is Willem Lagerweg van MVO Nederland. Multidimensioneel ondernemen gaat uit van een bedrijfsvoering op basis van duurzaamheid, vitaliteit en concrete maatschappelijke betrokkenheid.

Verbinding Next MOVE en Stad van Morgen

De netwerkorganisatie voor ondernemers Next MOVE werkt samen met de eveneens Eindhovense stichting Stad van Morgen. 'Een interessante netwerkpartner om samen dit congres vorm te geven, waar het beste van twee werelden aan de orde komt', aldus Ann Owen, secretaris van Next MOVE. 'Een interessante synergie; niet alleen voor vandaag, ook voor morgen'.

Aanmelden voor het congres

Het congres is voor iedereen toegankelijk. Participanten van Next MOVE en Stad van Morgen nemen kosteloos deel aan het programma. Niet leden betalen 45 excl. btw voor het hele programma of 35 excl. btw voor het middag- of avondprogramma. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.stichtingnextmove.nl. Iedere bezoeker heeft gratis toegang tot het museum en kan deelnemen aan het multiculturele buffet.

Congresprogramma

Het middagprogramma zal live via internet TV (www.citytv.nl) worden uitgezonden (van 13.00 tot 17.00).
12.00 - 12.30 Inloop en ontvangst
13.00 - 13.15 Welkom, openingswoord en inleiding programma door Luc Knoedler
13.30 - 14.00 De culturele dialoog in Afrika en Europa: Rosalie van Deursen
Rosalie van Deursen is kunsthistorica en Afrika-specialist. Zij heeft een passie voor het onbekende en andere culturen. Rosalie is onder meer docente aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Luister naar haar inspirerende presentatie waarin zij de interculturele dialoog in het werelddeel Afrika belicht.

14.00 - 14.15 Pauze (Internet TV: Stad van Morgen nieuws)

14.15 - 15.15 Dans als bindend element
Inleiding en workshop: Dorit Weintal & Jihane El Fahidi
Dorit Weintal verwierf internationale bekendheid en is een drijvende kracht achter een samenwerking met dansers, acteurs en choreografen uit de Arabische wereld. Zij is mede-oprichter van de Dam Company. Ook zij ziet kunst, in het bijzonder de dans, als een bindend element in de samenleving. Laat u verrassen en inspireren door de Isralisch-Italiaanse choreograaf en danser Dorit Weintal en de Nederlands-Marokkaanse danser Jihane El Fahidi.

15.15 - 15.30 Pauze (Internet TV: Next Move nieuws)

15.30 - 15.45 Carpet Diem Women Project: Dorit Weintal
Deze voordracht van Dorit Weintal gaat over het project dat zij onlangs ontwikkelde. In het Carpet Diem Women Project ligt het accent op daadwerkelijke emancipatie via het lichaam - door dans en bewegingstheater.

15.45 - 16.00 Het museum als educatieve instelling: Charles Esche
Charles Esche, sinds 2004 directeur van het Van Abbemuseum, vertelt over deze inspirerende locatie en legt een verbinding tussen de locatie en het thema van de dag.

16.00 - 16.45 De beelden, taal en tekens van het Midden Oosten: Reza Abedini
Hoe kunst tot nadenken stemt en tot actie aanzet. Reza Abedini is Iranir en een wereldbefaamde grafisch kunstenaar. Hij verbindt en inspireert kunstenaars wereldwijd. Reza, gelauwerd met onder meer de Prince Claus Award 2006, is hoogleraar Beeldcultuur aan de Universiteit van Teheran en docent aan de American University Beirut.

16.45 - 17.00 Maken = Denken: Luc Knoedler
Ter afsluiting van het eerste gedeelte van dit congres belicht Luc Knoedler de visie van de Amerikaanse socioloog Richard Sennett. Volgens deze Amerikaanse socioloog is ambachtelijkheid meer dan louter vakmanschap. Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om werk goed te doen omwille van het werk zelf.

17.00 - 18.30 Intermezzo
Tijdens het intermezzo krijgt u een voorproefje van het buffet en kunt u het museum bezichtigen.

18.30 - 18.40 Opening avondprogramma

18.40 - 19.00 Hand of Fatima: Rajae el Mouhandiz
Rajae el Mouhandiz is n van de 500 meest invloedrijke moslims ter wereld. Ze gebruikt muziek als instrument voor haar boodschap. Ze vertolkt liedjes van haar nieuwste album Hand of Fatima. Muziek als bindend element, muziek met een boodschap!

19.00 - 19.20 Geheimen van echte welvaart: Jean Paul Close
Jean Paul Close is oprichter van Stad van Morgen, de 5K Group van ondernemerscoaches en Stichting Transformation, Indexation & Research (STIR). Daarnaast is hij auteur van `Geheimen van echte welvaart'. Hij maakt ons deelgenoot van zijn visie: "Ik zie de kredietcrisis als de sleutel tot de morele bewustwording van echte welvaart".

19.20 - 19.30 Pauze

19.30 - 19.45 Uitreiking MOI Award
Tijdens het avondprogramma maakt Jean Paul Close bekend welke ondernemer de MOI Award - de Multidimensioneel Ondernemerschap Index Award - overhandigd krijgt. Deze is door Stad van Morgen in het leven geroepen.

19.45 - 20.00 Slotwoord

20.00 - 22.00 Multicultureel buffet en Netwerken

22.00 Einde congres

Over Next MOVE
Next MOVE is een netwerkorganisatie van, voor en door ondernemers. Next MOVE verbindt bestaande en nieuwe ondernemersnetwerken met verschillende culturele achtergronden en interesses.
Next MOVE heeft als doel kennis en contacten optimaal te benutten voor een nog beter sociaal-economisch klimaat in deze van oudsher ondernemende regio. Next MOVE organiseert jaarlijks informele bijeenkomsten waar ondernemers uit andere culturen kennismaken met elkaar en met andere denkwijzen. Deze contacten worden gebundeld, zodat er een krachtig ondernemersnetwerk ontstaat.
De begrippen grensverleggend, vernieuwend en verbindend zijn typerend voor de organisatie en haar activiteiten.

Over de Stad van Morgen
De Stad van Morgen uit Eindhoven is de eerste organisatie in de wereld met een gemeenschappelijk doel (permanente verduurzaming), geen hirarchie, geleid door externe verduurzamingsimpulsen en verdeling van inkomsten vanuit de co-creatieve multidisciplinaire verduurzamingsprojecten waar zij verantwoordelijkheid voor nemen. In besloten subcommunities pakken zij concrete maatschappelijke knelpunten aan.


Deel: ' Uniek congres over kunst, culturele diversiteit en duurzaam ondernemen '
Lees ook