Gemeente Haarlem

Uniek historisch onderzoek migranten in Haarlem

De bedoeling van dit project is de bevolking van Haarlem kennis te laten maken met de veelkleurige en boeiende geschiedenis van migranten in de Spaarnestad. Hoe werden in het verleden vluchtelingen opgevangen? Kenden we vroeger ook al gastarbeiders? Wat waren destijds de verschillen tussen eerste- en tweede generatie-immigranten? Was het taalverschil toen ook al een probleem? Hoe verliepen integratieprocessen? Welke rol speelde het beleid van de stad? Door het beantwoorden van deze en andere vragen ontstaat een nieuwe kijk op de geschiedenis van multicultureel Haarlem.

Uniek historisch onderzoek

Recent verschenen geschiedenissen van migranten in Nederlandse steden beperken zich tot de twintigste eeuw. Het onderzoek naar de geschiedenis van de migranten in Haarlem begint echter al in de zestiende eeuw. Het loopt door tot aan 1985. Meer dan vier eeuwen migratiegeschiedenis: tot nu toe is dat voor een Nederlandse stad iets unieks. De duur van het onderzoek is geschat op drie jaar.

Oproep tot medewerking

Met het presenteren van de brochure wordt het project, dat moet uitmonden in een aantrekkelijk vormgegeven boek, aan het publiek bekendgemaakt. De brochure roept op tot medewerking van migranten en hun nakomelingen en geeft voorbeelden van te verwachten onderzoeksresultaten. De brochure is ook een middel om sponsors en fondsen te inspireren om door middel van een financiële bijdrage de voltooiing van het project mogelijk te maken.

Aansluitende activiteiten

In een later stadium, niet voor 2001, volgen onder meer een tentoonstelling in het Frans Halsmuseum, lesbrieven voor onderwijsinstellingen en buurtgerichte activiteiten. De inhoud van deze activiteiten hangt af van de resultaten van het onderzoek.

Deel: ' Uniek historisch onderzoek migranten in Haarlem '
Lees ook